profileimage

Annalisa studeerde af als klinisch psychologe aan de Université Libre de Bruxelles. In het kader van een vorming aan het Belgisch Instituut voor Victimologie liep ze in 2007 stage bij GAMS België vzw. Vandaag is ze nog steeds actief in deze vereniging. Gedreven door haar interesse voor vrouwenrechten, engageerde ze zich na afloop van haar stage als vrijwilligster. Twee jaar later kreeg ze een vast contract. Ze is co-auteur van de handleiding “Besneden vrouw en vluchtelinge – mijn manier van overleven. Expertise en aanpak van de consultatie.” (2012). Tijdens individuele consultaties probeert ze te luisteren naar het verhaal dat ‘achter de woorden’ van de vrouwen schuilt en observeert ze wat hun lichaam vertelt.

Ze vindt de rol van het lichaam zeer belangrijk. In 2010 zette ze dan ook een workshop lichaamsexpressie op poten, die zich richt tot vrouwen die het slachtoffer werden van gendergerelateerd geweld. Ze volgt ook een vorming kunsttherapie. Tegenwoordig maakt ze het liefst gebruik van creatieve technieken, zowel tijdens individuele – als tijdens groepsbegeleiding. Ze zet creativiteit in op een moment dat het leven lijkt stil te staan.