profileimage

Stéphanie Florquin is sinds 2015 werkzaam bij GAMS. Zij coördineert de International Community of Practice on FGM, een tweetalig webplatform ter vergemakkelijking van de uitwisseling van ervaringen en expertise tussen actoren die zich inzetten tegen VGV, gefinancierd door het Joint Programme on FGM van UNFPA en UNICEF. Sinds 2018 maakt zij deel uit van het bestuur van het END FGM EU Network.

Met een initiële opleiding in Internationale Ontwikkeling, heeft Stéphanie zich gespecialiseerd in gender mainstreaming in ontwikkelings NGO’s. Stéphanie heeft een Master in Sociologie “Gender en Sociaal Beleid” van de Universiteit van Toulouse (Frankrijk). Voordat zij bij GAMS kwam, coördineerde Stéphanie een Franse LGBT-vereniging (lesbian, gay, biE, trans*). Zij werkte ook voor het Europese netwerk ILGA-Europe en als consultant voor een parlementair rapport over gender mainstreaming in de Franse coöperatieve ondernemingen.

Sinds Stephanie bij GAMS werkt, heeft zij verschillende kwalitatieve onderzoeksprojecten voor GAMS uitgevoerd, zoals:

  • Een diagnose van de behoeften inzake seksuele gezondheid en rechten van vrouwen die het slachtoffer zijn van VGV en in Brussel wonen (2019)
  • De kwalitatieve component van een VGV-risicostudie voor de EIGE (European Institute for Gender Equality) (2017)
  • Een onderzoek naar de houding van mannen tegenover VGV in het kader van het project Men Speak Out (2015)
  • Etc.

Er wordt regelmatig beroep op haar expertise gedaan voor publicaties en conferenties, zowel in Europa als internationaal.

Tot 2021 coördineerde Stéphanie de Beleidsstrategieën tegen VGV, het Belgische netwerk van professionals die werken met een publiek dat getroffen is door VGV (sinds 2015) en het Brussels Netwerk voor VGV (sinds de oprichting in 2018). Zij was ook adjunct-directeur tussen november 2019 en maart 2021. In deze hoedanigheid ondersteunde zij de directeur bij alle aspecten van het beheer van de vzw (opvolging van projecten, personeelsbeheer, fondsenwerving, enz.)

Buiten haar werk is Stephanie een feministische activiste. Zij is sinds 2021 in Frankrijk gevestigd.