Psychosociale begeleiding

Individuele begeleiding

GAMS België biedt verschillende diensten aan: onthaal, doorverwijzing (medisch-psychosociaal en juridisch), en psycho-sociale begeleiding. Dit gebeurt steeds in functie van de situatie, noden en vraag van de betrokken personen (steun in de asielprocedure, zoektocht naar onderdak, wegwijs maken in medisch-psychosociale en juridische diensten, doktersattesten, alfabetisering en opleidingen, voedselpakketten, familieherenigingsprocedures, begeleiding bij het OCMW, enz.). GAMS België ontvangt personen die geconfronteerd worden met VGV, gedwongen huwelijk en andere vormen van gendergerelateerd geweld. Iedereen, ook wie die niet over een geldige verblijfsvergunning beschikt, kan gebruik maken van de diensten.

De individuele intakegesprekken vinden plaats op afspraak, elke werkdag tussen 9u en 17u. Tijdens dit gesprek wordt de werking van GAMS België geduid en kan de persoon zich – indien gewenst – inschrijven. Vervolgens wordt een dossier aangemaakt, worden de noden en vragen geïdentificeerd en wordt de gewenste ondersteuning en begeleiding besproken. De afspraken gaan door in één van de kantoren van GAMS België vzw. Moeilijkheden die zich kunnen voordoen tijdens de begeleiding zijn voornamelijk gerelateerd aan de situatie van personen zonder papieren, met verlies van autonomie, zonder vaste verblijfplaats en zonder recht op bijstand. Hierdoor bevinden personen zich in een kwetsbaarder situatie en worden ze sneller het slachtoffer van lichamelijk, psychologisch, seksueel en economisch geweld (bijvoorbeeld: verkrachtingen, prostitutie, ongewenste intimiteiten, economische en huishoudelijke uitbuiting, huiselijk en intrafamiliaal geweld, …).

Wilt u graag een afspraak maken met de sociale dienst?

Afhankelijk van uw verblijfplaats, kunt u een afspraak maken in:

   • Brussel: Annalisa D’Aguanno – 02/219.43.40 of 0466/44.96.54 of info@gams.be
   • Antwerpen: Katrien De Koster – 0495/93.93.18 of katrien@gams.be
   • Luik: Samia Youssouf – 0470/54.18.99 of samia@gams.be
   • NamenMélanie Jocquet – 0493/49.29.50 ou mélanie@gams.be
   • Gent: Jessica Tatout – 0493/40.52.90 of jessica@gams.be

Psychologische begeleiding

Sinds 2009 is het ook mogelijk om psychologische en beeldende therapeutische begeleiding te krijgen binnen de vereniging. De behandelde thema’s zijn vooral, maar niet uitsluitend, gerelateerd aan genitale verminking (flashbacks, seksuele fobie, het vermijden van affectieve en seksuele relaties, vragen over vrouwen die niet besneden werden,…). Ook actuele, dagdagelijkse problemen worden besproken tijdens de therapie: moeilijkheden in een opvangcentrum, het verlies van sociale referentiepunten, slaapproblemen, een onveiligheidsgevoel, een laag zelfbeeld, uitzichtloosheid, relatiemoeilijkheden,…

Tijdens het eerste gesprek wordt de vraag geëvalueerd, waarna de psychologe en aanvrager/-vraagster in samenspraak de volgende stappen vastleggen. Meestal komt men
om de 2 weken langs voor een therapeutische sessie van 1 uur. Wanneer de persoon zich in een bijzonder complexe of precaire situatie bevindt, worden de sessies wekelijks gehouden.

            Annalisa D’Aguanno                                     Maud Jeulin                                                     Elise Evrard

Annalisa

 

 

 

 

 

Annalisa D’Aguanno volgt momenteel een opleiding kunsttherapie bij Rhapsodie in Brussel. Hierdoor evolueerden de toegepaste methodieken doorheen de afgelopen jaren. Bovenop de “klassieke” methodes, zoals spraaktherapie en relaxatie, krijgen de personen ook de mogelijkheid om psycho-lichamelijke zorg en beeldende therapeutische begeleiding te krijgen. Kunsttherapie, zoals de naam verraadt, is het ontdekken van de eigen innerlijke wereld via artistieke middelen zoals schilderen, collages, boetseren, dans, muziek,… In de praktijk stelt de therapeute, vanuit gesproken metaforen en symbolen, een creatieve activiteit voor met de middelen naar keuze.

Wilt u graag op consultatie bij een psychologe?