Lobbywerk

Eén van de missies van GAMS België is om de noden, vastgesteld op het terrein, door te geven op politiek niveau. De kracht van het lobbywerk van GAMS België ligt in haar dagelijkse samenwerking met betrokken gemeenschappen en professionals werkzaam binnen verschillende sectoren. De aanbevelingen die GAMS België formuleert, zijn het resultaat van overleg binnen de Gezamenlijke Strategie voor de strijd tegen VGV (GS-VGV). Dit is een netwerk dat een veertigtal actoren verenigt.

Politieke eisen 2019-2020

Om haar pleidooiwerk te structureren heeft GAMS België ook een lijst van prioritaire politieke eisen voor 2019-2020 opgesteld:

  1. Zorgen voor preventie en bescherming voor alle meisjes en vrouwen die risico lopen op VGV
  2. Kwaliteitsvolle en continue multidisciplinaire ondersteuning bieden aan betrokken vrouwen
  3. Zorgen voor een effectieve bescherming van vrouwen die zijn gevlucht voor een gedwongen huwelijk
  4. Zorgen voor een positieve en niet-stigmatiserende vertegenwoordiging van vrouwen die getroffen zijn door VGV en gedwongen huwelijken

Lees de 4 politieke eisen in details (in het Frans)

In de aanloop van de federale verkiezingen van mei 2019 pleitte GAMS België voor een verbeterde aanpak aangaande het beleid van vrouwelijke genitale verminking in België.

Werkgroepen

GAMS België en het netwerk Gezamenlijke Strategie nemen deel aan verschillende werkgroepen die als doel hebben invloed uit te oefenen op het beleid inzake gelijke kansen en geweld tegenover vrouwen en kinderen.

Op 27 januari 2014 stelden GAMS België, INTACT en de GS-VGV hun Richtlijnen ter preventie en bescherming van meisjes die het risico lopen besneden te worden, voor op de Gezamenlijke Commissie voor Cultuur, Audiovisuele Media, Pers, Cinema, Volksgezondheid en Gelijke Kansen en op het Adviescomité voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Deze richtlijnen zijn het resultaat van verschillende gesprekken met professionals tijdens vormingen en workshops en van vaststellingen gemaakt op het terrein.

Opinies en open letters