Lobbywerk

Eén van de missies van GAMS België is om de noden, vastgesteld op het terrein, door te geven op politiek niveau. De kracht van het lobbywerk van GAMS België ligt in haar dagelijkse samenwerking met betrokken gemeenschappen en professionals werkzaam binnen verschillende sectoren. De aanbevelingen die GAMS België formuleert, zijn het resultaat van overleg binnen de Gezamenlijke Strategie voor de strijd tegen VGV (GS-VGV). Dit is een netwerk dat een veertigtal actoren verenigt.

Politieke eisen 2019-2020

Om haar pleidooiwerk te structureren heeft GAMS België ook een lijst van prioritaire politieke eisen voor 2019-2020 opgesteld:

 1. Zorgen voor preventie en bescherming voor alle meisjes en vrouwen die risico lopen op VGV
 2. Kwaliteitsvolle en continue multidisciplinaire ondersteuning bieden aan betrokken vrouwen
 3. Zorgen voor een effectieve bescherming van vrouwen die zijn gevlucht voor een gedwongen huwelijk
 4. Zorgen voor een positieve en niet-stigmatiserende vertegenwoordiging van vrouwen die getroffen zijn door VGV en gedwongen huwelijken

Lees de 4 politieke eisen in details (in het Frans)

In de aanloop van de federale verkiezingen van mei 2019 pleitte GAMS België voor een verbeterde aanpak aangaande het beleid van vrouwelijke genitale verminking in België.

Werkgroepen

GAMS België en het netwerk Gezamenlijke Strategie nemen deel aan verschillende werkgroepen die als doel hebben invloed uit te oefenen op het beleid inzake gelijke kansen en geweld tegenover vrouwen en kinderen:

Op 27 januari 2014 stelden GAMS België, INTACT en de GS-VGV hun Richtlijnen ter preventie en bescherming van meisjes die het risico lopen besneden te worden, voor op de Gezamenlijke Commissie voor Cultuur, Audiovisuele Media, Pers, Cinema, Volksgezondheid en Gelijke Kansen en op het Adviescomité voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Deze richtlijnen zijn het resultaat van verschillende gesprekken met professionals tijdens vormingen en workshops en van vaststellingen gemaakt op het terrein.


Platforms

GAMS België neemt deel aan verschillende nationale en internationale platforms. Ook via deze weg doet de vereniging aanbevelingen omtrent vrouwenrechten, gendergerelateerd geweld, gender en reproductieve en seksuele rechten.

Op Belgisch niveau

 • Begeleidingscommissie Intrafamiliaal Geweld van de FOD Volksgezondheid
 • Conseil des Femmes Francophones de Belgique (CFFB)
 • Brusselse Coördinatie Wereldvrouwenmars
 • Werkgroep Gezondheid en seksuele en reproductieve rechten van Be-cause Health
 • Plateform BE-Gender
 • Feministisch Sociaal-Economisch Platform
 • Platform Partnergeweld van de Gemeente Sint-Joost
 • Netwerk Mariage et Migration (RMM)
 • Gezamenlijke Strategie voor de Strijd tegen vrouwelijke genitale verminking (GS-VGV)
 • SHARE Forum van migranten

Op Europees & internationaal niveaus 

 • End FGM 

GAMS België is mede-oprichtster van het Europees netwerk End FGM, dat als doel heeft het werk van de campagne END FGM verder te zetten. Het netwerk werd in 2014 opgericht in Rome en telt 11 leden, actief in 10 verschillende lidstaten van de Europese Unie. Stephanie Florquin adjunct-directrice , is lid van de Raad van Bestuur. End FGM werkt rond de ontwikkeling en harmonisering van het Europees beleid inzake preventie, versterkt de capaciteiten van haar leden en wenst de diaspora meer te betrekken in de strijd tegen VGV in de landen van herkomst.

 • Inter-Afrikaans Comité (CIAF)

Het Inter-Afrikaans Comité ter bestrijding van praktijken die de gezondheid van vrouwen en kinderen schaadt, werd opgericht in 1984 en is het resultaat van een internationale conferentie rond VGV in Dakar. De hoofdzetel bevindt zich in Addis Abeba (Ethiopië). Daarnaast heeft het comité afdelingen in 28 landen. Als missie stelt het Comité de levensomstandigheden en gezondheid van vrouwen en kinderen te verbeteren door de strijden tegen alle tradities die schadelijk zijn voor hun lichamelijke, psychologische en sociale gezondheid. Sinds 1997 is GAMS België officieel erkend als Belgische afdeling van het Inter-Afrikaans Comité. Marie De Brouwere vertegenwoordigde GAMS België vzw tijdens de Algemene Vergadering in Ouagadougou in april 2014.