blockimage
Publicaties
Het kantoor van GAMS België in Brussel beschikt over een bibliotheek die toegankelijk is voor iedereen. Alle werken kunnen gratis ter plaatse geraadpleegd worden. Ontlenen is niet mogelijk. Indien nodig kunt u gebruik maken van ons kopieerapparaat, mits een bijdrage van 0.05€ per kopie. In de bibliotheek vindt u boeken en romans, maar ook eindwerken en thesissen over vrouwelijke genitale verminking.
Een overzicht van de beschikbare werken kunt u terugvinden op: : https://www.zotero.org/groups/bib_gams/items
  • Waar ? Hoofdkantoor GAMS België: Gabrielle Petitstraat 6, 1080 Brussel.
  • Wanneer ? Van dinsdag tot vrijdag, tussen 9h en 17h.

Ontdek ons jaarverslag 2018!

Sociale kaart "Vrouwelijke Genitale Verminking" - antwerpen

In het kader van een afsprakennota met de stad Antwerpen, publiceerde GAMS België een sociale kaart omtrent vrouwelijke genitale verminking.

Deze sociale kaart bevat de gespecialiseerde diensten, werkzaam in de Stad Antwerpen, die GAMS vzw als samenwerkingspartners beschouwt op vlak van de preventie en behandeling van vrouwelijke genitale verminking. Privépraktijken van gynaecologen en advocatenkantoor werden niet opgenomen in deze publicatie.

Indien u meer informatie wenst omtrent bepaalde diensten of indien u als organisatie opgenomen wilt worden in een volgende uitgave van deze sociale kaart, aarzel dan niet om contact op te nemen met GAMS vzw.

U kunt de kaart online raadplegen of een papieren versie bestellen door contact op te nemen met Katrien:


A Culotte enlevée – Abecedarium van de seksualiteit gezien door vrouwen – (FR)

Deze brochure werd ontworpen door de deelneemsters aan de maandelijks praatgroep. Tijdens deze workshop werken wij aan het bevorderen van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen met als doel de gewelddaden die vrouwen aangedaan worden te doen stoppen.

Dit idee vertrok van een workshop in theatervorm waarin de deelneemsters een radiouitzending speelden met als titel « A culotte enlevée ». Theater wekt heel wat creativiteit en plezier op. Via de denkbeeldige radio kan men anoniem spreken, waardoor men zich minder beperkt voelt en sommige taboes wegvallen. Deelneemsters kunnen van naam veranderen, een nieuwe identiteit aannemen, spreken in naam van een vriendin, een buurvrouw, een zus, … terwijl daarachter een persoonlijke vraag kan schuilgaan.

Deze tool is enkel verkrijgbaar in het Frans en kan hier gedownload worden als pdf.


La toilette intime – Ma santé de femme. (FR)

  • “Wat zijn ‘intieme lichaamsdelen’ voor mij?”
  • “Wanneer was ik mezelf?”
  • “Hoe voel ik me nadat ik me gewassen heb?”
  • “Hoe was ik mijn intieme lichaamsdelen?”

Deze brochure werd ontwikkeld door de deelneemsters aan de maandelijkse bijeenkomsten van GAMS België vzw. Het doel is advies te geven omtrent intieme hygiëne, met respect voor de persoonlijke intimiteit. De brochure geeft een aantal tips opdat vrouwen tot een algemeen gevoel van welzijn zouden komen en zich goed zouden voelen in hun lichaam. Dit advies kan door de vrouwen zelf toegepast worden en vervolgens doorgegeven worden aan dochters, zussen, enz.

Deze tool is enkel verkrijgbaar in het Frans en PDF-versie beschikbaar hier.

Clarice

VGV, een aantal mythes onder de loep

Vrouwelijke genitale verminking (VGV) is een vorm van gendergerelateerd geweld. Onderliggende genderrollen en -verwachtingen liggen aan de basis van de redenen waarom VGV uitgevoerd wordt. 

Rond de problematiek van VGV worden erg hardnekkige, foutieve denkbeelden opgehangen. Zo worden vaak de subsaharaanse gemeenschappen geviseerd en is de publieke opinie ervan overtuigd dat VGV gepraktiseerd wordt vanuit een islamitisch geloof. Personen worden, net zoals de traditie zelf, afgeschilderd als ‘barbaren’ en gestigmatiseerd door ongenuanceerde en vaak neokoloniale mediacampagnes.

Aan de hand van de nieuwe publicatie VGV, een aantal mythes onder de loep, stellen GAMS vzw en Gezamenlijke Strategie voor de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking (GS-VGV) de stigmatiseringen en stereotyperingen van 'slachtoffers en daders' van VGV aan de kaak. Misverstanden door foutieve denkbeelden en een gebrek aan zelfkritiek staan vaak een goede begeleiding in de weg en het is de bewustwording hiervan dat deze tool tracht te bereiken. Om tot dit doel te komen, werd ervoor gekozen 12 mythes onder de loep te nemen die GAMS en GS-VGV regelmatig te horen krijgen tijdens vormingsmomenten voor professionals of doorheen contacten met het grote publiek. Deze denkbeelden zijn allen een resultaat van bepaalde sociale verwachtingen die niet alleen een invloed hebben op de lichamen van vrouwen maar ook op dat van mannen, interseksuele personen en kinderen. De publicatie richt zich dan ook tot alle actoren binnen het sociaal werk, het onderwijs, het middenveld, de instituties, de politiek en binnen andere domeinen die zich engageren de sociaal-geconstrueerde, patriarchale rolpatronen in vraag te stellen.

GAMS en GS-VGV zijn er in elk geval van overtuigd dat door seksistische en neokoloniale beeldvorming tegen te gaan, men kan streven naar een meer gelijkwaardige, geweldloze samenleving. GAMS en GS-VGV achtten het belangrijk de (vaak monoculturele) blik van individuen en de eigen samenleving te verruimen om zo transversaal over de verschillen heen te werken aan een inclusieve samenleving.

Raadpleeg de handleiding online of bestel gratis een papieren versie bij Jessica Tatout (jessica@gams.be of 0466 18 87 82).

Vrouwen, Besneden en op de Vlucht. Ideeën voor een therapeutische begeleiding

Die handleiding is het resultaat van een samenwerking tussen verschillende professionals en bespreekt verschillende therapeutische methodieken die momenteel in België toegepast worden bij de begeleiding van vrouwen die geconfronteerd werden met genitale verminking of een gedwongen huwelijk.

“In onze maatschappij is vrouwelijke genitale verminking (VGV) een onderwerp waar we tegenwoordig wel eens over horen spreken. Op de radio wordt gedebatteerd over de oorsprong en de socioculturele context van de praktijk. Op televisie getuigen vrouwen die genitale verminking ondergingen over de schadelijke gevolgen voor hun gezondheid. In de krant verschijnen interviews met moeders die vertellen hoe ze hun thuisland zijn ontvlucht om de lichamelijke integriteit van hun dochter te beschermen… Maar wat met de psychologische aspecten? Welke gevolgen brengt een genitale verminking met zich mee en welke therapeutische begeleiding kunnen we deze vrouwen aanbieden?”. De handleiding is gratis.

U kunt een papieren versie bestellen door contact op te nemen met GAMS België of u kunt een PDF-versie downloaden. Voor meer informatie, contacteer Jessica Tatout (0495 93 93 18 – jessica@gams.be).


Le soleil ne sèche pas le linge à l'ombre

"Wanneer een arts medicijnen voorschrijft of je afraadt bepaalde dingen te eten, dan gehoorzaam je. Maar wanneer een arts je vertelt over de risico’s van vrouwenbesnijdenis, zeg je dat je hem niet gelooft. Hoe komt dat? Dat is toch tegenstrijdig! Patrick, begrijp je wat ik vertel?"

Deze roman werd geschreven door Seydou Niang en werd gepubliceerd met de steun van het Daphne-programma van de Europese Unie. Het verhaal is gebaseerd op reële situaties en biedt een aantal methodieken om het thema vrouwenbesnijdenis bespreekbaar te maken met betrokken gemeenschappen. Het richt zich zowel tot professionals als tot het brede publiek. Seydou beschrijft wat hij hoort tijdens sensibiliseringsactiviteiten en hoe hij te werk gaat om meisjes te beschermen, zowel in zijn geboortedorp in het Noorden van Senegal als in Europa.

Hoewel het verhaal geïnspireerd is op de situatie binnen een bepaalde gemeenschap, de Peulgemeenschap in het Noorden van Senegal, kunnen verschillende elementen ook nuttig zijn om andere betrokken gemeenschappen te sensibiliseren. De meeste argumenten die aangehaald worden om vrouwenbesnijdenis te rechtvaardigen worden namelijk aangehaald in verschillende betrokken gemeenschappen.

U kunt een PDF-versie downloaden, via de website van Men Speak Out of u kunt gratis een papieren exemplaar bestellen via info@gams.be


VGV: Handleiding voor de betrokken beroepssectoren

Deze gids is bedoeld als leidraad die de professionelen moet helpen om: - Een beter inzicht te krijgen in de problematiek van vrouwelijke genitale verminking (prevalentie, geografische verspreiding, medische en psychologische gevolgen) en de sociaal-culturele context waarin die evolueert (redenen aangehaald om VGV te rechtvaardigen)

- De betrokken families beter te begeleiden (praktische tips om het onderwerp aan te kaarten bij de families, woordkeuze, werken met tolken of bemiddelaars, …) - Vrouwen die besneden zijn te begeleiden op medisch of psychologisch vlak (opvolging van een zwangerschap, bevalling, behandeling van complicaties, psychologische begeleiding) of op juridisch of sociaal vlak - Mee te werken aan maatregelen ter preventie van vrouwelijke genitale verminking (advies aan families, doorverwijzing naar verenigingen of instellingen, …) Download de handleiding


Excision et migration en Belgique francophone

Publicatie van GAMS België vzw in samenwerking met de Observatoire du sida et des sexualités (FUSL) : « Excision et migration en Belgique francophone ».

Enkel beschikbaar in het Frans.

Een PDF versie downloaden

Handleiding. Besneden vrouw en vluchtelinge. Mijn manier van overleven. Expertise en aanpak van de consultatie.

Een praktische handleiding, bestemd voor professionelen, die antwoordengeeft voor de bezorgdheid en het gevoel van onmacht waarmee zij geconfronteerd worden tijdens hun contact met vrouwen en het verhaal over het geweld dat deze ondergaan hebben. Bestaat enkel in het Frans.

Een PDF versie downloaden

Mijn lot ligt in de handen van mijn vader TOM I

Goubé is een jong Senegalees meisje. Ze woont bij haar tante Daba. Op een dag komt ze te weten dat ze moet trouwen met haar neef Sidi. Maar zij willen zelf kiezen met wie ze trouwen. Zullen ze erin slagen te ontsnappen aan het lot dat hun ouders voor hen vastgelegd hebben? En welk vreselijk geheimen verbergt Daba? Waarom wil ze Goubé beschermen?

Boeken van Khadidiatou Diallo. Met de steun van Frédéric Maes, Patrick Michel en de illustraties van Anne Ponslet, de Editions du Collectif Alpha publiceerde de boeken (twee delen) die over gedwongen huwelijk en schadelijke traditionele praktijken.

Bestellen via info@gams.be. Prijs : (binnenkort beschikbaar)

Mijn lot ligt in de handen van mijn vader TOM II

Goubé is een jonge Senegalese vrouw. Op een dag komt Goubé te weten dat ze zal moeten trouwen met haar neef Sidi. Maar zowel Goubé als Sidi willen zelf kiezen met wie ze trouwen. Goubé komt ook te weten dat haar vader aan een mysterieuze meneer Cy beloofd heeft dat Goubé met hem Zou trouwen. Maar vandaag heeft ze andere dingen aan haar hoofd: de studentendoop begint bijna. Samen met enkele vriendinnen heeft ze een toneelstuk voorbereid, dat het leven van de Afrikaanse vrouw weergeeft. Ze hoopt hiermee de wedstrijd voor het beste toneelstuk te winnen. Maar als Goubé aankomt op de studentendoop loopt ze al snel Sidi tegen het lijf. Zullen de vreselijke geheimen rond de toekomst van Goubé en Sidi eindelijk aan het licht komen?

Boeken van Khadidiatou Diallo. Met de steun van Frédéric Maes, Patrick Michel en de illustraties van Anne Ponslet, de Editions du Collectif Alpha publiceerde de boeken (twee delen) die over gedwongen huwelijk en schadelijke traditionele praktijken. Bestellen via info@gams.be. Prijs : (binnenkort beschikbaar)

Diariatou ten opzichte van traditie

Beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. Om de franstalige versie te kunnen herdrukken vraagt GAMS België vzw een participatie van 15€ per opgestuurd exemplaar (inclusief verzendkosten).  Om het stripverhaal te bestellen, kunt u 15€ overschrijven naar de bankrekening van GAMS BE37 0012 8683 3928  en een e-mail zo vlug mogelijk als bevestinging sturen naar info@gams.be.

Spellen

Mijn woestijn : Stellingenspel aan de hand van de film Desert Flower

Recent onderzoek toont aan dat VGV ook in België heel wat families raakt: naar schatting zouden 13.112 vrouwen de praktijk hebben ondergaan en zouden nog eens 4.084 meisjes het risico lopen verminkt te worden. Dit aantal loopt in stijgende lijn.Om te voorkomen dat nog meer meisjes en vrouwen in België onderworpen worden aan de praktijk moet er ingezet worden op preventie. Hiertoe is een beter algemeen inzicht essentieel.

Deel 1: film en bespreking: De film ‘Desert Flower’ vertelt het levensverhaal van Waris Dirie. Zij werd als kind besneden en ontvluchtte haar land om te ontsnappen aan een gedwongen huwelijk. Ook in het gastland wordt ze geconfronteerd met enkele moeilijke ervaringen. Deze film toont hoe Waris verschillende onderwerpen (VGV, gedwongen huwelijk, gedwongen migratie, schijnhuwelijk, …) beleeft en hoe ze hiermee omgaat. Dit maakt de onderwerpen tastbaar en bespreekbaar. De begeleid(st)er kan de film integraal tonen of kan enkele fragmenten (die in het draaiboek aangegeven worden) uitkiezen. In dit laatste geval wordt na elk fragment een bespreking voorzien van de elementen die aan bod kwamen.

Deel 2: stellingenspel Na de kennismaking met het onderwerp en het bespreken van de informatie, kan overgegaan worden tot een interactief stellingenspel. Het debat wordt gestimuleerd aan de hand van stellingen waarbij eventuele taboes worden weggewerkt. In de handleiding werd de nodige informatie omtrent de behandelde thema’s op een overzichtelijke manier opgenomen met de bedoeling om het thema, dat soms moeilijk bespreekbaar kan lijken, op een efficiënte manier toegankelijk te maken voor de begeleid(st)er.

Elektronische versie downloaden

Praatplaten: vrouwelijke genitale verminking en gendergebonden geweld

Recent onderzoek toont aan dat VGV ook in België heel wat families raakt: naar schatting zouden 13.112 vrouwen de praktijk hebben ondergaan en zouden nog eens 4.084 meisjes het risico lopen verminkt te worden. Dit aantal loopt in stijgende lijn. Om te voorkomen dat nog meer meisjes en vrouwen in België onderworpen worden aan de praktijk moet er ingezet worden op preventie. Hiertoe is een beter algemeen inzicht essentieel. Deze tool richt zich tot personen die leren lezen en schrijven en/of personen die Nederlands leren in klas- of groepsverband. Veel personen uit betrokken gemeenschappen doen op een bepaald moment beroep op dergelijke vormingen (inburgering, OKAN, alfabetisering), die een gepast kader vormen om het thema aan te kaarten. Meer nog, het is een kans om personen die anders misschien moeilijker toegang hebben tot bepaalde informatie, toch in te lichten. Het doel van de praatplaten is dan ook om, op een laagdrempelige manier, personen te informeren over de verschillende aspecten verbonden aan VGV en andere vormen van gendergebonden geweld.

Daarnaast laten de tekeningen ook toe om, afhankelijk van de interesses van de deelne(e)m(st)ers, (andere) thema’s aan te kaarten, zoals migratie, discriminatie, gezondheid, enz. Dit spel wil de deelne(e)m(st)ers ertoe aanzetten gendergebonden geweld los te koppelen van cultuur en het fenomeen over de grenzen heen te herkennen. In de handleiding werd de nodige informatie omtrent de behandelde thema’s op een overzichtelijke manier opgenomen met de bedoeling om het thema, dat soms moeilijk bespreekbaar kan lijken, op een efficiënte manier toegankelijk te maken voor de begeleid(st)er.

Elektronische versie downloaden

Educatief spel: vrouwelijke genitale verminking, ontrafeld en ontkracht

Recent onderzoek toont aan dat VGV ook in België heel wat families raakt: naar schatting zouden 13.112 vrouwen de praktijk hebben ondergaan en zouden nog eens 4.084 meisjes het risico lopen verminkt te worden. Dit aantal loopt in stijgende lijn. Om te voorkomen dat nog meer meisjes en vrouwen in België onderworpen worden aan de praktijk moet er ingezet worden op preventie. Hiertoe is een beter algemeen inzicht essentieel, ook onder jongeren. Zij kunnen namelijk geconfronteerd worden met dit onderwerp, of dit nu in hun persoonlijke omgeving is of in hun vriendenkring. Bij dit educatief spel gaan jongeren zelf op zoek naar antwoorden op allerhande vragen omtrent VGV. Daarnaast worden ook andere vormen van geweld en discriminatie aangekaart. De jongeren worden aangezet om kritisch stil te staan bij deze aspecten, die aanwezig zijn in het dagelijks leven. In de handleiding werd de nodige informatie omtrent de behandelde thema’s op een overzichtelijke manier opgenomen met de bedoeling om het thema, dat soms moeilijk bespreekbaar kan lijken, op een efficiënte manier toegankelijk te maken voor de begeleid(st)er


Om een van deze tools (mijn woestijn, praatplaten of ganzenspel) te ontlenen: