Juridische informatie

Hier vindt u de archieven van de juridische nieuwsbrief van GAMS België:
http://gams.be/nl/archieven-juridische-nieuwsbrief/

Ik schrijf me in!

Tabel van de rechtspraak

Het juridische team van GAMS België volgt de rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV/CCE) met betrekking tot verzoeken om internationale bescherming die worden ingediend door vrouwen/meisjes die het slachtoffer zijn of dreigen te worden van vrouwelijke genitale verminking (VGV) en/of gedwongen huwelijken, in toepassing van het Verdrag van Genève van 15 juli 1951 betreffende de status van vluchteling.

Alle sinds 2020 gepubliceerde arresten met betrekking tot VGV en daarmee samenhangend gender gerelateerd geweld zijn het voorwerp van een gedetailleerde analyse, waarbij rekening wordt gehouden met de elementen die specifiek zijn voor de persoonlijke situatie van de verzoek(st)ers en met de elementen, feitelijk en rechtens, waarop het arrest van de RvV/CCE is gebaseerd. 

De tabel kan worden doorzocht op basis van de 15 onderzochte criteria.

Bekijk de rechtspraak van RvV

Bekijk de rechtspraak van CCE

 

Country report

Dit instrument “country report” bevat essentiële informatie over VGV in de hele wereld en het daarmee eergelateerd geweld geweld. Het heeft niet de pretentie volledig te zijn. Het bevat de meest recente rapporten en vermeldt oudere bronnen, afhankelijk van de frequentie waarmee nieuw materiaal wordt gepubliceerd.

Lees het verslag