18.11.2016 – Colloquium GAMS & Intact

Gendergeweld en traumatische herinnering. Welke plaats in de asielprocedure?

 

In november organiseren GAMS België en Intact vzw het colloquium “Gendergeweld en traumatische herinnering. Welke plaats in de asielprocedure?” . Deze keer werd de nadruk gelegd op psychologische aspecten.

Doelstellingen van het colloquium :

20160930_gams_com_colloque18nov

  • Herkennen van de traumatische herinnering.
  • Voorstellen van begeleidingspistes voor vrouwelijke asielzoekers, slachtoffer van gendergeweld (met nadruk op vrouwelijke genitale verminking en sexueel geweld).
  • Verlenen van bijstand aan geestelijke gezondheid in de asielprocedures op basis van gendergeweld.
  • Aanreiken van concrete pistes voor de verbetering van bijstand aan geestelijke gezondheid tijdens het asieltraject.

 

Dr. Muriel Salmona: presentatie over traumatische herinnering

 

Om documentatiemateriaal te downloaden:

 

Programma


Biografieën


Introductie door Fabienne Richard (GAMS Belgique)


Andrea Vonckeman (UNHCR)


Presentatie van Dr. Muriel Salmona over traumatische herinnering


Panel 1: Sonia Zeghli (CeMAViE)


Panel 1: Annalisa D’Aguanno (GAMS Belgique)


Panel 1: Anne Graindorge (Woman’Do)


Panel 1: Geertrui Serneels (Solentra)


Panel 2: Charlotte Chevalier (Intact vzw)


Panel 2: Sarah Strauven & Min Symoens (Fedasil Opvangcentrum Sint-Truiden)


Panel 2:  Chloé Nadeau (Dokters van de Wereld)


Panel 3: Elsa Laffitte (EASO)


Panel 3: Lien Bruggeman (Fedasil)


Panel 3: Paul Jacques (Clinique de l’Exil)


Referentie


UNHCR – Advies (in het Frans) over asielzoekers met specifieke noden, beoordeling van de geloofwaardigheid, bewijslast – Artikel 57/7ter van de wet van 15 december 1980 – Psychiatrische stoornissen