“GENDER-BASED Violence & asylum:
look – listen – link”

 

Het colloquium “Gender-Based Violence & Asylum: Look – Listen – Link” van 11 december 2019 wilde praktijken en reflecties delen en vergelijken, om op die manier het debat over migratie, asiel en GBV te voeden.

Achttien sprekers/sters met uiteenlopende achtergronden werden uitgenodigd om te debatteren en van gedachten te wisselen over het bepalen van een genderbenadering om de migratieproblematiek beter te begrijpen.

In drie thematische sessies werden de ervaringen van opvangcentra voor asielzoekers/sters, verenigingen op het terrein, advocaten/s, politieagenten/s, nationale en internationale autoriteiten gedeeld om zo het debat te stimuleren en samenwerking te bevorderen.

Het colloquium werd georganiseerd door GAMS België vzw in samenwerking met INTACT vzw en EFJCA (European Family Justice Center), met de steun van het Europese AMIF-Fonds.

Foto’s

Presentaties

Inleiding door de ceremoniemeester
Fatoumata SIDIBE
Kunstschilderes, schrijfster, medeoprichtster en voormalig voorzitster van het Belgisch comité « Ni Putes, Ni Soumises » en 10 jaar lang Brussels parlementslid (2009-2019)

Voorstelling van het AMIF-project en context van het colloquium
Fabienne RICHARD
Directrice, GAMS België

Toespraak FEDASIL
Julie VANDERKELEN
Psychosociaal coördinator, FEDASIL – Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers

GENDERGERELATEERD GEWELD KENT GEEN GRENZEN: STAND VAN ZAKEN VAN GENDERGERELATEERD GEWELD IN MIGRATIECONTEXT


Moderator : Fatoumata SIDIBE

Dominique SIGAUD
Mevrouw Sigaud kon helaas niet aanwezig zijn, omdat zij een tekst over haar werk op het gebied van geweld tegen meisjes met ons deelt

Télécharger


Gendergerelateerd geweld in het land van herkomst
Delphine DRAPEAU
Regionale Protection Officer, Hoog-Commissariaat van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen (UNHCR)

Gendergerelateerd geweld tijdens het migratietraject
Elisabeth PALMERO
Project-assistente SGBV, International Organization for Migration (IOM)

Télécharger

Gendergerelateerd geweld in het gastland
Lotte DE SCHRIJVER
Psycholoog, klinisch seksuoloog, gedragstherapeut, onderzoekster bij het team gender en geweld, International Centre for Reproductive Health (ICRH) en PhD-student Ugent

Télécharger

NATIONALE EN INTERNATIONALE BESCHERMING VOOR PERSONEN GECONFRONTEERD MET GENDERGERELATEERD GEWELD IN HET KADER VAN ASIEL


Moderator : Wout VAN DOREN
Advocaat migratierecht bij Antigone Advocaten en praktijkassistent Rechten van de mens, KU Leuven

Valentine AUDATE
Coördinatrice van genderdossiers bij het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS).

Télécharger

Christine FLAMAND
Onderzoekster en juriste, Equipe Droits Européens et Migration (EDEM), UCLouvain

Télécharger

Marie DOUTREPONT
Advocate bij Progress Lawyers Network, lid van de vzw Fem & Law – International FEMinist Legal Association for Women’s rights

Télécharger

Olivier SLOSSE
Eerste commissaris en woordvoerder Politiezone Brussel Hoofdstedelijk Gewest (Elsene), Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG) Brussel

Télécharger

RESULTATEN VAN DE AMIF EN ACCESS (GAMS) PROJECTEN: THEMATISCHE FICHES, MAPPING VAN DIENSTEN VOOR SLACHTOFFERS EN SENSIBILISERINGSVIDEO’S.


Daniela BISHOP 
Communicatieverantwoordelijke GAMS België

Télécharger

Fatimetou SOW
Co-bemiddelaar ACCES-project van GAMS België en journaliste

Léa CHAMPAGNE
AMIF-projectverantwoordelijke GAMS België

Télécharger

SYNERGIE/SAMENWERKING TUSSEN OPVANGTEAMS EN EXTERNE PARTNERS GESPECIALISEERD IN DE BEGELEIDING VAN SLACHTOFFERS VAN GENDERGERELATEERD GEWELD


Moderator : Maria MIGUEL-SIERRA
Directrice La Voix des Femmes, coördinatrice van het alternatief rapport over het Verdrag van Istanbul, Brussel

Perspectieven en algemene reflecties vanuit Fedasil over de uitwerking en uitvoering van een specifieke benadering vanuit gendergerelateerd geweld
Julie VANDERKELEN
psycho-sociaal coördinatrice, FEDASIL – Agentschap voor de opvang van asielzoekers

Télécharger

Gender en kwetsbaarheid: individuele en collectieve zelfredzaamheid, rode draad in de ervaringen van het « Pierre Bleue » centrum, Rode Kruis België
Christine HUTS
Directeur Opvangcentrum “Pierre Bleue”, Rode Kruis België

Bernadette FEDERWISCH
Coördinatrice van individuele begeleiding, opvangcentrum “Pierre Bleue”, Rode Kruis België

Télécharger

Preventie en kwaliteit in de opvangcentra: het project R-Sense van Rode Kruis Vlaanderen en Sensoa
Tim BUYCK
Stafmedewerker dienst opvang asielzoekers / projectcoördinator R-Sense

Télécharger

Het asielrelaas als tool bij juridische en psychologische begeleiding en de werkfilosofie rond collectieve workshops in de Logis de Louvranges
Nathalie BRAUN
Coördinatrice Project Louvranges, Departement Asiel & Migratie, Caritas International

Anne SCHEUREN
sociaal assistente in de Logis de Louvranges, Caritas International

MIGRATIE, ASIEL EN GENDERGERELATEERD GEWELD ALS POLITIEK THEMA: WAT ZIJN DE UITDAGINGEN EN PERSPECTIEVEN VAN GENDERMAINSTREAMING IN HET MIGRATIE-, OPVANG- EN INTEGRATIEBELEID T.A.V. ASIELZOEKERS?


Discussie/conclusies

Fatoumata SIDIBE
Ceremoniemeester

Mot de la fin et remerciements
Fabienne RICHARD
Directrice GAMS België