Onderzoek en expertise

GAMS België vzw voert operationeel onderzoek uit. De activiteiten op het terrein worden aangepast aan de resultaten hiervan. Daarnaast initieert en verspreidt de vereniging ook onderzoek uitgevoerd door andere instellingen, zoals het Observatorium voor gezondheid en seksualiteit, het Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen en het ICRH Gent.

De onderzoeken handelen over verschillende thema’s:

GAMS België begeleidt studenten in het kader van hun eindwerk, doctoraat, enz. Academisch onderzoek wordt begeleid door Fabienne Richard, directrice van de vereniging en doctor in de volksgezondheid.

De medewerkers/-werksters van GAMS België zijn gespecialiseerd in verschillende onderwerpen: epidemiologie (analyseren van de resultaten van demografische  – en gezondheidsonderzoek), medisch (richtlijnen voor professionals), psychologisch (individuele – en groepsbegeleiding) en socio-cultureel (kennis van de tradities binnen verschillende bevolkingsgroepen en gemeenschappen).

Ministerieel kabinetten, het openbaar bestuur, advocaten en journalisten doen regelmatig beroep op GAMS België vzw voor het verkrijgen van informatie over VGV in België en in het buitenland.

Voor alle verzoeken om expertise, gelieve contact op te nemen met Fabienne Richard via e-mail: fabienne@gams.be