E-learning

Het Europees project UE FGM wordt financieel ondersteund door de Europese Commissie (DG Justitie) en heeft als doel een online leerplatform omtrent VGV te ontwikkelen.

De website bevat toegankelijke en cultuursensitieve informatie, die professionals in staat moeten stellen om:

  • Op een efficiënte manier ondersteuning te bieden aan betrokken personen
  • De preventie van VGV te verbeteren en bescherming te bieden aan meisjes en vrouwen die VGV ondergingen of het risico hierop lopen
  • Als informatiebron te fungeren en vorming te geven omtrent VGV

Het project, waar 11 organisaties uit 8 verschillende landen aan deelnemen, wordt geleid door de Technologische Universiteit van Cyprus. Voor België werken de vzw’s GAMS België en INTACT mee aan het platform.

De website werd in 9 talen vertaald en bestaat uit 2 grote delen:

  • E-learning, bestaande uit 13 thematische modules die samen 7 ‘learning streams’ vormen
  • Landenfiches met specifieke informatie over de deelnemende landen

GAMS België vzw schreef twee modules omtrent gezondheid. Daarnaast is GAMS België, in samenwerking met de vzw INTACT, verantwoordelijk voor de landenfiche over België.

 

uefgm_leaflet_web-01