Lancering nieuw UEFGM e-learning platform tegen VGV

GAMS België en Intact vzw nodigen u uit op de lancering van de UEFGM e-learning platform, een nieuwe tool in de strijd tegen VGV

Read More


Sponsor het scholingspact van een meisje in Vélingara, Senegal

GAMS België vzw lanceert een nieuw project in Senegal en heeft uw steun nodig!

Read More


Intervisie: samen sterk(er) tegen vrouwelijke genitale verminking

In samenwerking met Gelijke Kansen Vlaanderen biedt GAMS België vzw in elke provincie een reeks gratis intervisiemomenten aan. Deze intervisiemomenten richten zich tot professionals die in de afgelopen jaren een vorming volgden omtrent vrouwelijke genitale verminking (VGV). Aan de hand van casestudies analyseren we de professionele ervaringen omtrent VGV en oefenen we op gespreksmethodieken. Ook bespreken we stereotype denkbeelden omtrent VGV en hoe die een invloed kunnen hebben op het handelen. Het doel is professionals te ondersteunen en te versterken in hun werk ...

Read More


Légaliser l’excision en pratique médicale?

[C]e geste est largement sous-estimé puisqu’il peut avoir des conséquences dramatiques sur la sexualité féminine sans compter les séquelles physiologiques, psychologiques et traumatiques.

Read More