Vorming – Gendergerelateerd geweld: welke aanpak voor vrouwen met een migratieachtergrond?

In het kader van het Europese project ACCESS organiseert GAMS België vzw op dinsdag 11 februari een nieuwe bijkomende, gratis vorming voor eerstelijnsprofessionals. Doel van deze vorming is de toegang tot begeleiding te verbeteren voor vrouwen met een migratieachtergrond die geconfronteerd worden met gendergerelateerd geweld.  Doelstellingen Inzicht verwerven in de verschillende vormen van gendergebonden geweld binnen migrantengemeenschappen en de gevolgen ervan. Culturele vaardigheden ontwikkelen voor het werken met vrouwen en meisjes die geconfronteerd werden ...

Read More


Gendergerelateerd geweld: online chat voor migrantenvrouwen

ACCESS - Online permanenties in verschillende talen voor vrouwen met een migratie achtergrond die met gendergerelateerd geweld werden geconfronteerd.

Read More


Voeg uw organisatie toe aan de ACCESS sociale kaart

ACCESS: Voeg uw organisatie direct op de sociale kaart van organisaties en professionals werkzaam rond gendergerelateerd geweld in migratiecontext.

Read More


ACCESS: Doorbreek de stilte – Lancering van de campagne

Gendergerelateerd geweld tegen vrouwen met een migratieachtergrond: ACCESS vergemakkelijkt de toegang tot ondersteuningsdiensten.

Read More


Colloquium “Gender-Based Violence (GBV) & Asylum: Look – Listen – Link”

Op 11 december 2019 organiseren GAMS België, Intact vzw en Family Justice Center een colloquium over gendergerelateerd geweld in de context van migratie.

Read More


#MyVoiceMatters : Co-bemiddelaars (v/m/x), stemmen uit de gemeenschap tegen geweld tegen vrouwen

Het voorbeeld van ACCESS en de ervaring van Idil in de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking en andere vormen gendergerelateerd geweld.

Read More


De visie en statuten van GAMS

GAMS België (Groep voor de afschaffing van vrouwelijke genitale verminking) werd opgericht in 1996. De oprichtingsstatuten zijn in de loop van de jaren zeer weinig veranderd. In 2008 werden kindhuwelijken en / of gedwongen huwelijken toegevoegd aan de missies van GAMS. Dit is de enige grote verandering sinds de oprichting van de organisatie. Vandaag is het 23 jaar geleden dat GAMS ontstond. GAMS België heeft zich in die tijd ontwikkeld op het vlak van human resources (van een volledig vrijwillige beweging tot 14 werknemers tot nu toe), geografische spreiding (met ...

Read More


Jaarverslag 2018

Dit jaar introduceren we een nieuw formaat: een samenvattend jaarverslag van minder dan 20 pagina's! Daarmee menen we u een overzicht te geven van het werk van ons team in 2018.

Read More


Gendergerelateerd geweld: een nieuwe cartografie van professionals

In het kader van het Europees project ACCESS en het project “Gender-based violence and asylum” zal GAMS vzw nieuwe online een  sociale kaart publiceren.  Deze sociale kaart brengt de partners in beeld die ondersteuning bieden aan personen (v/m/x) met een migratieachtergrond die geconfronteerd worden met gendergerelateerd geweld. Professionals identificeren Het doel is professionals, verenigingen en andere actoren, die werken met personen met een migratieachtergrond en die geconfronteerd werden met gendergerelateerd geweld, te identificeren. We brengen actoren in ...

Read More


Vacature: Sociaal werker (v/m/x) GAMS Vlaanderen (0,5 VTE)

GAMS België vzw werd opgericht in 1996 en bestaat uit een groep van zowel mannen als vrouwen van verschillende origine die strijden tegen vrouwelijke genitale verminking (VGV) en andere vormen van gender gerelateerd geweld (gedwongen huwelijken). De vereniging organiseert sensibiliseringsactiviteiten voor de betrokken gemeenschappen (gemeenschappen waar VGV uitgevoerd wordt) en cultuur sensitieve vormingen voor professionals (v/m/x). Daarnaast pleit GAMS op Vlaams, nationaal en internationaal niveau voor de preventie van VGV en gedwongen huwelijken. GAMS ondersteunt ...

Read More