Richtlijnen voor gemeenschapsdiensten voor vrouwen en meisjes met een migratieachtergrond die het slachtoffer zijn van GBV

Hang de nieuwe poster met ACCESS-gemeenschapsrichtlijnen op in uw gebouwen!

Read More


Vorming vroedvrouwen: aanpak en preventie van VGV

Op 15 en 17 juni 2021 organiseert GAMS België een vorming voor vroedvrouwen (v/m/x) die in ziekenhuizen werken over vrouwelijke genitale verminking (VGV). PROGRAMMA In de loop van twee dagen zal GAMS vzw deelnemers (v/m/x) vormen over VGV door middel van uitwisselingen en getuigenissen: Wat zijn “culturen” en hoe kan je een cultuursensitieve aanpak hanteren? Wat zijn VGV (socio-culturele context, medische en psychologische gevolgen)? Hoe de problematiek met de vrouwen en families bespreken? Wat zegt de Belgische wetgeving over VGV? Hoe kan ik in ...

Read More


Mannelijkheid in twijfel trekken om geweld tegen vrouwen te bestrijden

Met behulp van gemeenschappelijke workshops komt GAMS België op de proppen met een activiteit voor mannen. Dit om vrouwelijke genitale verminking (VGV) en andere geweldplegingen tegen vrouwen in vraag te stellen én om mannen een kritische blik te doen aannemen tegen ‘mannelijkheid’. Hier een terugblik op de workshop ‘Men Speak Out’ van 2020.

Read More


Persbericht – Strijd tegen VGV in België: grote verschillen tussen de regio’s die de preventie ondermijnen en kinderen in gevaar brengen

Internationale Dag van Nultolerantie tegen VGV: vzw GAMS stelt het gebrek aan een geharmoniseerd beleid in België ter bestrijding van VGV aan de kaak.

Read More


Vacature: Sociaal werker (v/m/x) GAMS Vlaanderen (0,5 VTE)

GAMS België, een non-profit organisatie die actief is op het gebied van preventie van vrouwelijke genitale verminking en vroege en/of gedwongen huwelijken, is op zoek naar een sociaal werker voor Vlaanderen vanaf april 2021.

Read More


Voorkomen van en reageren op VGV in noodgevallen en humanitaire situaties

Tussen oktober en november 2020 kwamen 76 expertsonline samen om deel te nemen aan meerdere virtuele dialoogsessies met belanghebbenden met als thema "Preventie van en reactie op vrouwelijke genitale verminking van vrouwen in noodsituaties en humanitaire contexten".

Read More


Doe een schenking aan GAMS België voor het einde van 2020 en profiteer van een belastingvermindering van 60%

Dit jaar heeft de COVID-19 crisis vele sectoren, waaronder die van de verenigingen zonder winstmerk, ondermijnd. Om alle soorten publiek te kunnen ondersteunen, inclusief vrouwen in een kwetsbare situatie, heeft GAMS België uw giften nodig.

Read More


Gezamenlijke brief – Generation Equality: geen enkel meisje mag worden achtergelaten

GAMS België heeft zich aangesloten bij organisaties en activisten uit 79 landen om een beroep te doen op de Generation Equality Action on GBV coalition om ervoor te zorgen dat geen enkel meisje achterblijft en om prioriteit te geven aan de uitbanning van vroegtijdige huwelijken en VGV.

Read More


Vorming: Vrouwelijke Genitale Verminking: Een beter begrip voor een betere begeleiding

Op 8 december 2020 organiseert GAMS België, dankzij de steun van Soroptimisten Gent een vorming voor professionals (v/m/x) die in en rond Gent werken met vrouwen die geconfronteerd worden met VGV en andere vormen van gendergerelateerd geweld (GBV).

Read More


Asiel en gendergerelateerd geweld: tools ter identificatie en begeleiding van betrokken personen

De website gbv-asylum-hub.be heeft als doel de identificatie en begeleiding te verbeteren van personen binnen het opvangnetwerk in België die geconfronteerd werden met gendergerelateerd geweld (GBV).

Read More