44 results for author: Daniela Bishop


Persbericht – Strijd tegen VGV in België: grote verschillen tussen de regio’s die de preventie ondermijnen en kinderen in gevaar brengen

Internationale Dag van Nultolerantie tegen VGV: vzw GAMS stelt het gebrek aan een geharmoniseerd beleid in België ter bestrijding van VGV aan de kaak.

Gezamenlijke brief – Generation Equality: geen enkel meisje mag worden achtergelaten

GAMS België heeft zich aangesloten bij organisaties en activisten uit 79 landen om een beroep te doen op de Generation Equality Action on GBV coalition om ervoor te zorgen dat geen enkel meisje achterblijft en om prioriteit te geven aan de uitbanning van vroegtijdige huwelijken en VGV.

Asiel en gendergerelateerd geweld: tools ter identificatie en begeleiding van betrokken personen

De website gbv-asylum-hub.be heeft als doel de identificatie en begeleiding te verbeteren van personen binnen het opvangnetwerk in België die geconfronteerd werden met gendergerelateerd geweld (GBV).

Conferentie – Vrouwen met een migratieachtergrond & GBV: Resultaten & voortzetting van het ACCESS-project

Online conferentie voor organisaties en instellingen die actief zijn in de strijd tegen gendergerelateerd geweld (GBV) bij vrouwen met een migratieachtergrond in België.

Vacature: Uitvoerend secretariaatsmedewerker (m/v/x) – Startbaan, voltijds

GAMS België is op zoek naar een uitvoerend secretariaatsmedewerker (m/v/x) voor haar kantoor in Brussel vanaf 1 december 2020. Startbaan = je moet geregistreerd zijn bij Actiris en jonger zijn dan 26 jaar.

Webinar feminisme & antiracisme: perspectieven voor de strijd tegen VGV (NL)

Een intersectionele benadering van vrouwelijke genitale verminking (VGV) door middel van feministische en antiracistische perspectieven!

Persbericht – België op het matje bij Europa voor aanpak geweld op vrouwen

De Coalitie "Samen tegen geweld” roept de overheid op om de aanbevelingen van de Raad van Europa te integreren en zich af te stemmen op het Verdrag van Istanbul.

Jaarverslag 2019 – Naar een wereld zonder vrouwelijke genitale verminking

Ontdek onze strategieën en benaderingen in 2019 om VGV en andere vormen van geweld tegen vrouwen met een migratieachtergrond te bestrijden!

Therapeutische begeleiding als instrument bij herstel van het zelfbeeld

Vrouwen, geconfronteerd met VGV en/of een gedwongen huwelijk, kunnen tijdens de therapeutische sessies de verschillende moeilijkheden leren overwinnen.

Dankzij Ludo Truyens neemt GAMS vzw deel aan de De Standaard Solidariteitsprijs!

De Standaard Solidariteitsprijs is voor ons een unieke kans om zich gratis aan een groot publiek te kunnen presenteren.