www.we-access.eu

Het doel van het ACCESS-project is de bescherming en ondersteuning voor migrantenvrouwen die slachtoffer werden van gendergebonden geweld, te verbeteren. Dit project wordt gecoördineerd door GAMS België vzw, in samenwerking met FORWARD UK en Médicos del Mundo Spanje. 

Gendergerelateerd geweld tegen migrantenvrouwen

Sommige migrantenvrouwen worden geconfronteerd met een continuüm van geweld. Genitale verminking, partnergeweld, gedwongen huwelijk en mensenhandel zijn hier een aantal voorbeelden van. In theorie voorziet de wet een bescherming voor hen. In de praktijk is het soms echter onmogelijk toegang te krijgen tot ondersteuning.

Een ambitieus project

Het project omvat een sensibiliseringscampagne, activiteiten van en voor de betrokken gemeenschappen, een interactieve kaart met overzicht van de ondersteuningsdiensten, een online hulplijn en een opleiding voor eerstelijnsprofessionals.

Campagne: Breek de stilte!

De sensibiliseringscampagne werd op 21 november 2019 gelanceerd, met als slogan “ACCESS, breek de stilte omtrent gendergerelateerd geweld“.

  • 4 video’s in verschillende talen op geweld te herkennen
  • 1 mapping van relevante professionals
  • 1 online chat om de stilte de breken
  • Affiches om te sensibiliseren

Alles beschikbaar op www.we-access.eu, en de video’s zijn ook de vinden op onze Youtube Channel.

Co-bemiddelaars om te helpen

Een groep vrijwillige co-bemiddelaars kregen een vorming omtrent verschillende vormen van gendergerelateerd geweld. Ze werden getraind in het luisteren en doorverwijzen van personen via een online forum maar ook in het sensibilisering van hun gemeenschap en in het steunen van eerstelijnsprofessionals.

Professionals gevormd omtrent geweld tegen migrantenvrouwen

Toegang tot ondersteuningsdiensten is essentieel, maar ook gepaste opvang is noodzakelijk. Daarom werden 150 eerstelijnsprofessionals (per land) opgeleid om vrouwelijke migranten, geconfronteerd met gendergerelateerd geweld, te begeleiden.

www.we-access.eu


Gecoördineerd door GAMS België vzw, in samenwerking met FORWARD UK en Médicos del Mundo Spanje en gesteund door het REC-programma van de Europese Unie en de Federatie Wallonië-Brussel.

* Het acroniem ACCESS staat voor Appropriate Commununity-Based Care and Empowering Support Services.