Sommige migrantenvrouwen worden geconfronteerd met een continuüm van geweld. Genitale verminking, partnergeweld, gedwongen huwelijk en mensenhandel zijn hier een aantal voorbeelden van.

In theorie voorziet de wet een bescherming voor hen.
In de praktijk is het soms echter onmogelijk toegang te krijgen tot ondersteuning.

Het doel van het ACCESS-project is de bescherming en ondersteuning voor migrantenvrouwen die slachtoffer werden van gendergebonden geweld, te verbeteren.

Het acroniem ACCESS staat voor Appropriate Commununity-Based Care and Empowering Support Services.

Het project bestaat uit verschillende luiken:

 1. De vorming van co-bemiddelaars
  Een groep vrijwillige co-bemiddelaars zal een vorming krijgen omtrent verschillende vormen van gendergebonden geweld. Ze worden getraind in het luisteren en doorverwijzen van personen via een online forum.
 2. Vorming van professionals
  Professionals, die werken met betrokken personen, krijgen vormingen over de problemen waarmee de doelgroep geconfronteerd wordt.
 3. Campagne
  Communicatietools worden ontwikkeld en verspreid via een online campagne.
 4. Duurzaamheid
  Samenwerkingen worden opgezet om de duurzaamheid van het project te garanderen.

Dit project wordt gecoördineerd door GAMS België vzw, in samenwerking met FORWARD UK en Médicos del Mundo Spanje en wordt gesteund door het REC-programma van de Europese Unie en de Federatie Wallonië-Brussel.

Dit project zal in de eerste plaats uitgevoerd worden in de regio’s Brussel, Luik en Antwerpen.