Mentale gezondheid in een migratiecontext in tijden van sociaal isolement: een ontspanningsinstrument in verschillende talen

In het kader van het project “Mijn Leven Achter de Maskers” heeft GAMS België in samenwerking met Care4Refugees de vertaling van een reeks online ademhalings- en ontspanningsoefeningen gerealiseerd. In deze periode van sociaal isolement draagt dit vrije en toegankelijke instrument bij tot het algemene welzijn van elke persoon die dat wenst, migrant of niet.

Mentale gezondheid en migratie: De pandemie heeft een impact op de psychologische ondersteuning

COVID-19 en de beperkingen dat deze tijd met zich meebrengt, hebben gevolgen voor iedereen maar migranten kunnen kwetsbaarder zijn en worden geconfronteerd met verschillende obstakels. De gezondheidscrisis leidt tot vragen en stress die des te moeilijker te beantwoorden en beheersen zijn in situaties waar migranten zich in bevinden. Het leven in opvangcentra voor aanvragers van internationale bescherming, het leven in onzekere verblijfssituaties (“mensen zonder papieren”), …  Maakt het zonder twijfel moeilijker.

GAMS België is bezorgd over de mentale gezondheid van haar doelgroep en van migranten in het algemeen. De voortzetting en de werkwijze van de psychologische zorg die meestal op afspraak in onze gebouwen wordt verleend, wordt aangetast.

Een gratis en toegankelijk ontspanningsinstrument

De eerste serie van ontspanning werd door Care4Refugees online gezet:

 Frans
 Engels
 Nederlands
 Duitse
 Arabisch
 Portugees
 Russisch
 Servo-Kroatisch
 Pashtu

Vertaald in de talen van onze doelgroep

Op initiatief van GAMS België in samenwerking met Care4Refugees en dankzij de steun van Alter Egales (Federatie Wallonië-Brussel) en de Koning Boudewijnstichting werden enkele oefeningen schriftelijk vertaald en opgenomen in talen die aangepast zijn aan onze doelgroep uit Oost- en West-Afrika:

 Somalisch
 Tigrinya
 Amharisch
 Pulaar/Pulaar (Guinee)
 Malinké
 Soussou

Deze tool kan rechtstreeks door de vrouwen zelf worden gebruikt, of door professionals (m/v/x) tijdens sessies.

N.B.: Dit project is nog op gaande. Sommige tools zijn dus nog niet in alle talen beschikbaar.

Bezoek de Care4Refugees website