Vacature: Personeelsbeleid (v/m/x) (deeltijds 50%)

GAMS België, een vereniging die al 25 jaar strijdt voor de afschaffing van vrouwelijke genitale verminking, neemt vanaf april 2023 een verantwoordelijke voor personeelsbeleid.

Context

Het team van de GAMS is de laatste jaren aanzienlijk gegroeid: vandaag telt het 30 medewerkers en meer dan 40 vrijwilligers. De functie van een coordinator personeelsbeleid is mogelijk dankzij het Maribel-post voor het CP332 in het kader van de projectoproep om de werkdruk in verband met de “uitvoering van een opleidingsplan” te verlichten en de problemen die voortvloeien uit de “procedures in verband met het welzijn op het werk” te verlichten. De aangeworven persoon zal worden opgenomen in het coördinatieteam en zal nauw samenwerken met de directrice van GAMS België.

We zijn op zoek naar een verantwoordelijke voor personeelsbeleid (v/m/x):

 • Type contract en duur: Contract van onbepaalde duur
 • Equivalent: 0,5 ETP(halftijds)
 • Begin van contract: april 2023
 • Werkplaats: Brussel

Functiebeschrijving

HR-strategie

 • Deelnemen aan de uitwerking van de strategie en de belangrijkste principes van het HR-beleid van GAMS in overleg met de directie, het management en de regionale coördinatoren;
 • De HR-strategie van GAMS uitvoeren en alle daarmee verband houdende activiteiten coördineren in samenwerking met de regionale coördinatoren in Brussel, Wallonië en Vlaanderen (aanwerving en integratie van nieuw personeel, opleidingsplan, evaluatie, welzijn op het werk, vrijwilligersnetwerk, interne communicatie, enz.)
 • Ad-hocondersteuning voor taken in verband met personeelsbeheer

Prioriteiten 2023

Permanente vorming van het personeel:

 • Uitvoering van het permanente vormingsplan voor het personeel van GAMS België
 • Evaluatie van persoonlijke noden en vormingen van het team
 • Jaarlijks bijwerken van het plan

Welzijn van het team:

 • Uitvoering van het arbeidsveiligheidsplan
 • Uitvoering van het preventieplan voor psychosociale risico’s
 • Conflictbeheersing en hulp bij het behoud van het welzijn van de teams

Integratie van nieuwe werknemers:

 • Het begeleidingstraject van nieuwe medewerkers evalueren en zo nodig bijstellen.

Rol en verantwoordelijkheden:

 • In samenwerking met het team de functieprofielen herdefiniëren en prioriteiten stellen per type functie.

Profiel vereist

 • Diploma: Bachelor of Master in Human Ressources met aantoonbare ervaring op het vlak HR.
 • Aanvullende opleidingen in verband met welzijn, ontwikkeling van vaardigheden en teamcommunicatie worden op prijs gesteld.
 • Ervaring in de non-profit sector is een belangrijke troef
 • Talen: goede kennis van het Frans is vereist, bij voorkeur ook kennis van het Nederlands en het Engels
 • Organisatorische en schriftelijke vaardigheden
 • Gewenste kwaliteiten: vermogen om in teamverband te werken, autonomie, empathie, flexibiliteit, openheid van geest, vermogen tot initiatief en creativiteit
 • Belangstelling voor werk in een feministische en activistische omgeving

Troeven:

 • Rijbewijs B en in het bezit zijn van een voertuig

Ons personeelsbeleid is gebaseerd op diversiteit en gelijke kansen. Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, enz. Het is de diversiteit van onze teams die onze dienstverlening sterk maakt.

Hoe solliciteren?

Stuur een CV en een motivatiebrief met de vermelding “Human Resources Officer” naar info@gams.be. Op basis van het cv en de begeleidende brief zal een eerste selectie worden gemaakt. De geselecteerden zullen worden uitgenodigd voor een eerste gesprek.

U kunt ook contact opnemen met Julie Jadot, de huidige personeelsfunctionaris, voor meer informatie op het nummer 0499 55 20 03 of via email : julie@gams.be


No Replies to "Vacature: Personeelsbeleid (v/m/x) (deeltijds 50%)"