BEKIJK ONZE NIEUWE PREVALENTIESTUDIE OVER GENITALE VERMINKING IN BELGIË

Meer dan 35 000 betrokken meisjes en vrouwen in België! Onze directrice, Fabienne Richard, vroedvrouw en tevens doctor in de Volksgezondheid, en Dominique Dubourg, demograaf bij het Waalse Agentschap voor Gezondheid, Welzijn, Handicap en Gezin (AVIQ) presenteerden op dinsdag 28 juni een nieuwe studie over de prevalentie van genitale verminking van vrouwen in België. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Sarah Schlitz, staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, en Frank Vandenbroucke, minister van Volksgezondheid. Hier volgt een overzicht van de tijdens de persconferentie gepresenteerde cijfers en aanbevelingen. Deze presentatie werd, tot onze grote vreugde, breed uitgemeten in de media, zowel aan Nederlandstalige als aan  Franstalige zijde.

Dit is de vierde studie van deze aard: de nieuwe studie over de prevalentie van vrouwelijke genitale verminking in België werd uitgevoerd door GAMS Belgium en AVIQ met een groot consortium van instellingen (CGRA, Fedasil, Médecins du Monde, IWEPS, ONE, Opgroeien, ULB, IWEPS). In de studie wordt geschat dat er in België meer dan 23.000 besneden vrouwen wonen en dat meer dan 12.000 minderjarige meisjes, van wie de moeder besneden is, het risico lopen besneden te worden als er geen preventiewerk wordt verricht (jaar 2020).

De studie van 2018, die gebaseerd was op gegevens van 2016, schatte dat 17.575 vrouwen “hoogstwaarschijnlijk besneden zijn”  en dat 8.342 meisjes “het risico liepen om besneden te worden”. Hun aantal is sinds het begin van de monitoring in 2007 gestaag toegenomen. “Dit betekent dat ons land het Verdrag van Genève respecteert en mensen blijft opvangen die het nodig hebben“, zegt onze directeur en onderzoeker Fabienne Richard. “Migranten zijn vaak jonger en hebben kinderen, daarom neemt ook de categorie ‘risico-meisjes’ toe”, legt demograaf Dominique Dubourg uit.

Hogere cijfers in Vlaanderen

Meer dan 16.500 meisjes en vrouwen die zijn besneden of een risico lopen, wonen in het Vlaams Gewest (dit is een stijging van 45% ten opzichte van 2016), tegenover 10.000 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 8.800 in het Waals Gewest. Elk jaar bevallen 1.700 besneden vrouwen die aangepaste zorg nodig hebben in een kraamkliniek.

De provincies Antwerpen en Luik, evenals het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zijn de gebieden die de meeste vrouwen en meisjes opvangen die besneden zijn of dreigen te worden besneden. Deze cijfers geven ook een indicatie van onze noden en behoeften aan financiële middelen op federaal, gewestelijk en gemeenschapsniveau om onze doelgroep optimaal te kunnen ondersteunen, zowel aan Franstalige als aan Nederlandstalige zijde van het land.  Ook de Nederlandstalige collega’s Jessica Tatout, Flore Bollaert, Ladan Dirir en Lotte Buekenhout legden concreet uit welke gevolgen dit zou kunnen hebben voor hun dagelijkse werk.

“Het is van cruciaal belang de betrokken gemeenschappen te informeren en sensibiliseren, vooral nu de vakantieperiode nadert, wat een periode is met een hoog risico op terugkeer naar het land van herkomst”, waarschuwt Fabienne Richard. Ter herinnering: GAMS België heeft een campagne gelanceerd om op sociale media mensen bewust te maken van het risico op besnijdenis tijdens de vakanties.

Andere aanbevelingen zijn de oprichting van een VGV-traject (vrouwelijke genitale verminking) voor gezinnen die via gezinshereniging naar België komen en de integratie van het onderwerp VGV in het leerprogramma van gezondheidswerkers. Meer in het algemeen is “een gestandaardiseerd beleid op scholen nodig om alle vormen van seksueel geweld tegen kinderen in een vroeg stadium te signaleren door een geïntegreerde aanpak (incest, besnijdenis, enz.)”, aldus onze onderzoekers.

U kunt de korte versie van onze gloednieuwe studie hier downloaden:

Geschatte prevalentie van meisjes en vrouwen die genitale verminking hebben ondergaan of riskeren, woonachtig in België, 2022

Woorden van bezorgde vrouwen

“Geen enkele cultuur kan geweld tegen meisjes en vrouwen rechtvaardigen,” zei Diariou Sow, de nieuwe voorzitter van GAMS België. Zij herinnerde ons eraan hoe belangrijk het is om de strijd tegen VGV in België voort te zetten met de verschillende gemeenschappen en in de landen waar de praktijk wordt uitgevoerd. Onze coördinator van de co-bemiddelaars, Mariama Bah, legde ook uit hoe belangrijk het was om vrijwilligers op lange termijn en in het hele land te kunnen opleiden.

Betrokkenheid van de overheid voor betere preventie

Wij danken Sarah Schlitz, staatssecretaris voor Gendergelijkheid, en Frank Vandenbroucke, minister van Volksgezondheid, voor de opdracht tot deze studie. Tijdens de persconferentie kondigde de staatssecretaris haar steun aan voor twee komende bewustmakingscampagnes. Enerzijds om meer bekendheid te geven aan de twee erkende centra die uitgebreide zorg bieden aan  vrouwen die besneden zijn (CeMAViE in het Universitair Ziekenhuis Sint-Pieter in Brussel en de VrouwenKliniek in het UZ in Gent) en anderzijds om de risico’s van een besnijdenis te voorkomen nu de vakantie nadert, die vaak gelijk staat met een reis naar het land van herkomst. Een belofte van vertrouwen waar we dankbaar voor zijn. Wij nodigen u ook uit hier het persbericht te lezen dat bij deze gelegenheid is opgesteld.

Ruime media-aandacht voor de situatie

Dank aan de media die de cijfers van de prevalentiestudie hebben doorgenomen en onze aanbevelingen in de openbaarheid hebben gebracht. U vindt vele interviews en webartikelen op VRT, Radio 1, Het Laatste Nieuws, De Morgen, De Standaard, Gazet van Antwerpen voor de geschreven pers aan Nederlandstalige zijde en zelfs Grenz Echo aan Duitstalige zijde. U kunt ook kijken naar een herhaling van de Franstalige RTL-nieuwsuitzendingen van 13.00 en 19.00 uur en de RTBF-nieuwsuitzending van 13.00 uur, en online naar Le Soir, 7sur7, RTBF en RTL. Met een wereldwijde media-aandacht en bewustwording zullen we in staat zijn om samen op grotere schaal te strijden voor de afschaffing van genitale verminking bij vrouwen.

 

 


No Replies to "BEKIJK ONZE NIEUWE PREVALENTIESTUDIE OVER GENITALE VERMINKING IN BELGIË"