Nieuwe versie: “(Vrouwelijke) genitale verminking – Een aantal mythes onder de loep”

In deze publicatie, oorspronkelijk gepubliceerd in 2016, willen GAMS België en de Gezamenlijke Strategie voor de strijd tegen VGV (GS-VGV) de mythes over vrouwelijke genitale verminking (VGV) ontkrachten.

Stigmatisering beëindigen

VGV (ofwel “vrouwenbesnijdenis”) is een vorm van gendergerelateerd geweld waarmee sommige vrouwen met een migratieachtergrond te maken kunnen krijgen. Het is een praktijk die vaak onbekend is bij het grote publiek en omgeven is door een aantal mythes die tot stigmatisering kunnen leiden.

Al te vaak zijn stereotypen en mythes schadelijk voor de personen die geconfronteerd worden met VGV. Zo worden ze bijvoorbeeld beschouwd als “barbaren” of als “passieve slachtoffers”.

Doelstellingen

De herkomst en de geografische prevalentie van de betrokken personen, slachtofferschap, seksualiteit, barbaarsheid, religie, genitale plastische chirurgie, medicalisering, mannenbesnijdenis, episiotomie, intersekse genitale verminking… De publicatie handelt over 13 mythes die gespecialiseerde organisaties tijdens hun werk vaak te horen krijgen.

De publicatie is bedoeld om iedereen die belangstelling heeft voor de kwestie van de VGV te informeren, inclusief beroepsbeoefenaars, studenten, leraren, activisten (v/m/x) en openbare instellingen.

Zo achten GAMS en GS-VGV het belangrijk de (vaak culturaliserende) blik van individuen en de eigen samenleving te verruimen om zo transversaal te werken aan een meer evenwichtige, inclusieve, non-racistische en geweldloze samenleving.

Herwerkte versie in 2020

Deze tweede druk werd in 2020 gepubliceerd met de projectsteun van Equal Brussels, in het kader van het project “Deconstructie van foutieve denkbeelden rond vrouwen met een migratieachtergrond die VGV ervaren hebben”. De focus ligt nu nog meer op antiracistisch denken en bevat een nieuw hoofdstuk over obstetrisch geweld.

Download en print de publicatie!

De publicatie is gratis beschikbaar in PDF-formaat.

Download de publicatie


No Replies to "Nieuwe versie: “(Vrouwelijke) genitale verminking – Een aantal mythes onder de loep”"