Asiel en gendergerelateerd geweld: tools ter identificatie en begeleiding van betrokken personen

De website gbv-asylum-hub.be heeft als doel de identificatie en begeleiding te verbeteren van personen binnen het opvangnetwerk in België die geconfronteerd werden met gendergerelateerd geweld (GBV). Een instrument dat zijn volle betekenis krijgt ter gelegenheid van de Internationale Dag voor de afschaffing van geweld tegen vrouwen.

Het beter identificeren van mensen die getroffen worden door GBV

De hub “GBV & Asylum” biedt hulpmiddelen aan om de identificatie en ondersteuning van mensen die fysieke, psychologische en/of seksuele GBV hebben ervaren te vergemakkelijken. Deze tools werden op een participatieve manier ontwikkeld met het onthaalnetwerk (Fedasil, Croix-Rouge, Rode Kruis, Caritas) en de veldverenigingen (isala asbl, Le Monde selon les femmes, Merhaba vzw, Payoké vzw, La Voix des femmes, SOS Viol, La Maison plurielle, de dienst ça vaut pas l’coup van de FPS Namur).

15 didactische fiches

De didactische fiches worden ter beschikking gesteld van de beroepsbeoefenaars om bij te leren en te handelen in verband met GBV in het kader van het asielbeleid.

De fiches behandelen seksuele uitbuiting, gedwongen huwelijken, genitale verminking van vrouwen, mensenhandel, huiselijk geweld, seksueel geweld, discriminatie van LGBTQ’s en GBV’s ten opzichte van kinderen.

Praktische hulpmiddelen

De website vermeldt ook veldverenigingen voor individueel of groepswerk, inclusief de samenvatting van het colloquium van 11 december 2019 met aanbevelingen voor de asielsector.

Bekijk het eens!

Een geïntegreerde aanpak van GBV binnen de context van asiel

Deze website kadert binnen het project “GBV & Asylum: an integrated approach”, dat gecoördineerd werd door GAMS België vzw, in partnership met INTACT vzw en de Europese Family Justice Center Alliance (EFJCA), en gesubsidieerd door het Asylum, Migration and Integration Fond (AMIF) van de Europese Unie.


No Replies to "Asiel en gendergerelateerd geweld: tools ter identificatie en begeleiding van betrokken personen"