Ondersteun de preventie van corona in Senegal

We worden hard getroffen: het coronavirus (of COVID-19) heeft een ongekende impact op onze gezondheid, maatschappij en economie. Maar hoe zit het met de bevolking van Vélingara in Senegal, waar we ons project ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking (VGV) uitvoeren?

COVID-19 in ieders gedachten

Het coronavirus (of COVID-19), is sterk verspreid in Europa en beïnvloedt ons leven. Voor wie geluk heeft, is het een kwestie van thuis blijven om zichzelf te beschermen en de verspreiding van het virus te voorkomen. Maar voor de patiënten, het gezondheidspersoneel en beleidsmakers op nationaal en internationaal niveau is het een constante strijd.

In België en Europa pleiten GAMS België en andere verenigingen voortdurend voor maatregelen die aangepast zijn aan onze begunstigden en aan de gezondheidssector.

Impact op ons werk in Senegal

Sinds 2016 steunt GAMS België een project ter bestrijding van VGV in Vélingara, 700 km ten zuiden van Dakar. Wij ondersteunen gezinnen die zich schriftelijk engageerden voor de bescherming van hun dochters tegen VGV en gedwongen huwelijk.

Onze acties in Vélingara

De pandemie heeft Afrika bereikt en zou daar een nog grotere impact kunnen hebben.

Een coronavirus-preventiekit voor Vélingara

De strijd tegen VGV is cruciaal, maar ook de dreiging van corona vereist de nodige aandacht. Daarom organiseert GAMS België momenteel ook preventieve activiteiten omtrent Corona.

GAMS België lanceerde de productie van maskers en voorziet de meest kwetsbare mensen van een kit met:

  • 1 stuk zeep
  • 1 wasbaar masker
  • 1 fiche over preventie van het virus

De actie heeft de steun van de District Chief Medical Officer, die het model van het masker valideerde, en van de prefect van Vélingara.

Steun ons initiatief!

We hebben al €1000 geïnvesteerd om stof te kopen en de eerste maskers te maken, maar we hebben meer nodig om door te gaan. Stort uw bijdrage op de rekening van GAMS België bestemd voor het Vélingara-project (belastingaftrek vanaf 40 euro):

  • BE33 0017 8676 4046
  • Melding « Coronavirus Velingara » 

Bij voorbaat dank voor uw vrijgevigheid!


No Replies to "Ondersteun de preventie van corona in Senegal"