Vorming – Gendergerelateerd geweld: welke aanpak voor vrouwen met een migratieachtergrond?

In het kader van het Europese project ACCESS organiseert GAMS België vzw op dinsdag 11 februari een nieuwe bijkomende, gratis vorming voor eerstelijnsprofessionals. Doel van deze vorming is de toegang tot begeleiding te verbeteren voor vrouwen met een migratieachtergrond die geconfronteerd worden met gendergerelateerd geweld. 

Doelstellingen

  • Inzicht verwerven in de verschillende vormen van gendergebonden geweld binnen migrantengemeenschappen en de gevolgen ervan.
  • Culturele vaardigheden ontwikkelen voor het werken met vrouwen en meisjes die geconfronteerd werden met gendergebonden geweld.
  • De invloed onderzoeken van gemeenschapsorganisaties in de toegang tot gepaste hulpverlening.
  • Een netwerk met professionals uit andere sectoren opzetten, om een holistische begeleiding van betrokken meisjes en vrouwen mogelijk te maken.

Doelpubliek

Eerstelijnsprofessionals (m/v/x) werkzaam binnen volgende sectoren:

  • Gezondheid (dokters, verpleegkundigen, vroedkundigen, kinderartsen, seksuologen…) en geestelijke gezondheid (psychologen,…)
  • Juridisch (CGVS, advocaten, procureurs, juristen,…)
  • Sociaal werk (OCMW, maatschappelijk assistenten, integratie, CAW, asiel en migratie,…)
  • Onderwijs
  • Verenigingen en organisaties

Programma

9u-9u15: Onthaal
9u15-9u30: Introductie tot Access (GAMS)
9u30-10u45: Gender en gendergerelateerd geweld (GAMS)
10u45-11u: Pauze
11u-12u30: Interculturele communicatie/vaardigheden (OTA)
12u30-13u15: Lunch
13u20-16u00: Ronde tafels met gespecialiseerde organisaties (OTA, GAMS, Payoke)
3 x 45 min in groepjes van 8 personen
16u00-16u30: Evaluatie en afronden

Aansluitend kunt u, indien gewenst, deelnemen aan een afterwork, van 17u tot 19u00. Tijdens deze afterwork wordt duiding gegeven met de online tool en krijgt u de mogelijkheid in gesprek te gaan met de co-bemiddelaars (vrijwilligers die in het kader van ACCESS opgeleid werden om gendergerelateerd geweld bespreekbaar te maken binnen hun gemeenschap).

Waar en wanneer?

Antwerpen, dinsdag 11 februari 2020.
Exacte locatie nader te bepalen.

Ik schrijf me in

 

Contactpersonen

Jessica Tatout: jessica@gams.be


No Replies to "Vorming – Gendergerelateerd geweld: welke aanpak voor vrouwen met een migratieachtergrond?"