Gendergerelateerd geweld: online chat voor migrantenvrouwen

In het kader van het ACCESS-project bieden GAMS België en haar partners Médicos del Mundo (Spanje) en FORWARD UK (Verenigd Koninkrijk) online gesprekken aan in verschillende talen. Het doel is de toegang tot ondersteuning te vergemakkelijken voor migrantenvrouwen die te maken krijgen met gendergerelateerd geweld.

Drempels voor de toegang tot ondersteuning

Er bestaan diensten die ondersteuning bieden aan vrouwen met een migratieachtergrond die te maken krijgen met gendergerelateerd geweld. Het is echter vaak moeilijk voor deze vrouwen om toegang te vinden tot de ondersteunende diensten. Het ontbreken van een gemeenschappelijke contacttaal tussen hulpverlener en hulpzoekende, kan bijvoorbeeld een drempel vormen. Ook kunnen sommige vrouwen zich niet fysiek naar de diensten verplaatsen.

Een eerste contact via internet

Sinds januari 2020 zijn online gesprekken aangeboden worden via de website www.we-access.eu.  Deze gesprekken zullen aangeboden worden in verschillende talen, zoals Fulani, Trigrinya, Arabisch, Somalisch, … voor vrouwen die verblijven in België, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Het doel is hier niet om online psychosociale gesprekken aan te bieden, maar vooral om de toegang tot steun te vergemakkelijken en vrouwen door te verwijzen naar de gepaste diensten. Dit zal gebeuren door co-bemiddelaars, vrijwilligers/-ster uit verschillende gemeenschappen, met de ondersteuning van een maatschappelijk werker/-ster.

ACCESS online chat

Heel eenvoudig

De chat kan zowel schriftelijk, als via video en/of audio verlopen en werkt op dezelfde manier als Skype of WhatsApp. Het verschil? Vrouwen hoeven geen e-mailadres of telefoonnummer op te geven om verbinding te maken. Het volstaat de link in te geven, en toegang te hebben tot een internetverbinding. De chat kan worden gebruikt via computer of smartphone.

Kalender

Om een kwaliteitsvolle steun te garanderen, zullen onze teams beschikbaar zijn op vooraf bepaalde tijdstippen. Een kalender is geïntegreerd in de “Chat”-pagina. Op deze kalender kunt u zien wanneer de chat toegankelijk is in welke taal.

Vragen?

Neem contact op met Jessica Tatout (jessica@gams.be)


No Replies to "Gendergerelateerd geweld: online chat voor migrantenvrouwen"