ACCESS: Doorbreek de stilte – Lancering van de campagne

Op 21 november lanceren GAMS België, FORWARD UK en Médicos del Mundo (Spanje) ACCESS, een Europese sensibiliseringscampagne met als doel de toegang tot preventie, bescherming en ondersteuning te verbeteren voor migrantenvrouwen geconfronteerd met gendergerelateerd geweld. Dit project wordt medegefinancierd door het REC-programma van de Europese Commissie.

Context

Migrantenvrouwen hebben meer kans geconfronteerd te worden met een continuüm van gendergerelateerd geweld, zoals vrouwelijke genitale verminking, seksueel geweld, partnergeweld, gedwongen huwelijk, mensenhandel… Elk van hen heeft dan ook specifieke noden. Hoewel er op het Europese grondgebied ondersteuningsdiensten bestaan, zijn ze niet altijd toegankelijk. Er zijn talrijke drempels en in de praktijk is het soms onmogelijk om hulp te krijgen.

ACCESS

Het doel van het ACCESS-project is de preventie, bescherming en ondersteuning van migrantenvrouwen in Europa, geconfronteerd met gendergerelateerd geweld, te verbeteren. Het acroniem “ACCESS” staat voor Appropriate Community-based Care and Empowering Support Services.

Het project omvat een sensibiliseringscampagne, activiteiten van en voor de betrokken gemeenschappen, een interactieve kaart met overzicht van de ondersteuningsdiensten, een online hulplijn en een opleiding voor eerstelijnsprofessionals.

Stap 1. Sensibiliseringscampagne

De betrokken vrouwen herkennen niet altijd wanneer ze zich in een situatie van gendergerelateerd geweld bevinden. Deze online campagne wil daarop inspelen. Via vier korte video’s worden de emoties verduidelijkt die door dit soort geweld worden opgewekt: angst, stress, afkeer en pijn. De video’s werden gemaakt in samenwerking met de betrokken doelgroep, wat de herkenning van de situaties faciliteert. Ook wanneer iemand het geweld niet als dusdanig erkent, kan ze vaak de gevoelens die hiermee gepaard gaan wel herkennen.

Bekijk de video’s

Stap 2. Sensibilisering van de betrokken gemeenschappen

Co-bemiddelaars uit de verschillende gemeenschappen zijn vrijwilligers/-sters. Ze zijn opgeleid om de diverse types gendergerelateerd geweld te herkennen en sensibiliseren hun gemeenschap over deze kwesties. Betrokkenheid is cruciaal voor de bestrijding van geweld tegen vrouwelijke migranten. Getuige Idil, co-bemiddelaar:

Me inzetten voor ACCESS was voor mij een intuïtieve beslissing. Ik kan dat niet goed uitleggen. Er zijn bepaalde zaken die we doen omdat we het graag doen en ik, ik geniet ervan mensen te helpen. De opleiding van ACCESS heeft mij veel geleerd […] Het geweld tegen vrouwen heeft verschillende vormen maar ze zijn allen gelinkt aan elkaar. Vrouwen ondergaan meerdere gewelddadigheden in de loop van hun leven, het is een constante. Het is een continuüm. Het profiel van de co-bemiddelaars was erg divers en wij hebben nu een netwerk van co-bemiddelaars van verschillende migrantengroepen in België.

Stap 3. De actie

De site www.we-access.eu gaat online op 21 november 2019 en bevat een online kaart met alle ondersteuningsdiensten voor vrouwen met een migratieachtergrond geconfronteerd met gendergerelateerd geweld in België, het Verenigd Koninkrijk en Spanje. De kaart wordt geregeld bijgewerkt: organisaties kunnen zich rechtstreeks op de website registreren en zo de toegang tot hun diensten vergemakkelijken. Ook betrokken vrouwen kunnen de kaart rechtstreeks raadplegen. Het systeem werd eenvoudig opgesteld, teneinde zo toegankelijk mogelijk te zijn voor iedereen. Het is visueel, gebruiksvriendelijk en nauwkeurig. Op die manier weten vrouwen precies tot wie ze zich kunnen richten in welke situatie.

www.we-access.eu

Stap 4. Oriëntatie

De site biedt ook online gesprekken, in verschillende talen, zodat iedereen de juiste ondersteuning zou vinden. Dit is reeds mogelijk in verschillende talen: Arabisch, Somali, Fulani, Tigrinya, Engels. Het doel van deze online gesprekken is oriëntatie en ondersteuning van de betrokken vrouwen.

Stap 5. Passende ondersteuning

Toegang tot ondersteuningsdiensten is essentieel, maar ook gepaste opvang is noodzakelijk. Daarom werden 150 eerstelijnsprofessionals (per land) opgeleid om vrouwelijke migranten, geconfronteerd met gendergerelateerd geweld, te begeleiden.

 #ACCESS
#EndSilenceOnVAWG 
#ACCESStoSupport 


No Replies to "ACCESS: Doorbreek de stilte - Lancering van de campagne"