#MyVoiceMatters : Co-bemiddelaars (v/m/x), stemmen uit de gemeenschap tegen geweld tegen vrouwen

GAMS België vzw strijdt tegen vrouwelijke genitale verminking (VGV) en andere vormen van geweld ten opzichte van vrouwen. De organisatie werkt samen met en voor de gemeenschappen waar VGV voorkomt en versterkt het verzet vanuit deze gemeenschappen. Dagelijks verricht GAMS preventief werk en sensibilisering. In deze context speelt de co-bemiddelaar (v/m/x) een cruciale rol.

ACCESS

Het doel van het project ACCESS is zowel de preventie verbeteren als bescherming en steun bieden aan vrouwen met een migratieachtergrond in Europa die geconfronteerd worden met verschillende vormen van gendergerelateerd geweld. Het project wordt momenteel geïmplementeerd in België, maar tegelijkertijd ook in Spanje door Médicos del Mundo en in Groot-Brittannië door FORWARD UK.

Het project spitst zich toe op opleidingen voor professionals (v/m/x) werkzaam in de eerstelijn, een communicatiecampagne en op vormingen voor en activiteiten georganiseerd door co-bemiddelaars (v/m/x).

De cruciale rol van het netwerk binnen de verschillende gemeenschappen

Iedere gemeenschap heeft zijn specifieke kenmerken en zijn complexiteit. De co-bemiddelaars (v/m/x) zijn vrijwilligers (v/m/x) uit de – door vrouwelijke genitale verminking getroffen – gemeenschappen. In andere woorden, het zijn mensen die de realiteit van de gemeenschap en de specifieke socio-culturele context van verschillende vormen van geweld tegen vrouwen kennen.

De co-bemiddelaars (v/m/x) zijn ook opgeleid in het begeleiden en oriënteren van betreffende personen. Zij spelen een steunende en verbindende rol voor deze personen in complexe situaties, maar hebben ook contacten met ondersteunende diensten.

Idil’s ervaring

Idil Hassan is een co-bemiddelaarster van ACCESS. Zij strijdt vrijwillig, zij aan zij met GAMS België, tegen vrouwelijke genitale verminking en andere vormen van geweld tegen vrouwen.

Me inzetten voor ACCESS was voor mij een intuïtieve beslissing. Ik kan dat niet goed uitleggen. Er zijn bepaalde zaken die we doen omdat we het graag doen en ik, ik geniet van mensen te helpen.

Na mijn aankomst in België, zat ik in een asielzoekerscentrum. Daar heb ik veel moeilijkheden gezien. Ik spreek Somali, dus ik verstond de Somalische vrouwen. Zij hadden het zwaar, maar durfden er niet over praten. Ze waren bang voor represailles en ze kenden hun rechten in België niet, de taalbarrière maakte het nog moeilijker. Ik sprak ook Frans en nam een rol op als tussenpersoon, tussen hen en de verschillende diensten.

Iemand die zich niet begrepen voelt door zijn omgeving, voelt zich alleen. Naar hen luisteren, de taalbarrière trotseren dat is uitgaan van de sterkte van die persoon. Soms help je al door te luisteren, want dan voelen zij zich gesteund en begrepen.

ACCESS start officieel in november 2019, maar Idil is voorbereid. Zij heeft immers al 3 weekenden cursus gevolgd die georganiseerd werden door GAMS België. Op dat programma stonden onder andere: gender, privileges, mensenrechten, reproductie en seksuele rechten, inzicht in de verschillende vormen van geweld, self-care, sociale verandering, interculturele communicatie en de rol van de co-bemiddelaar (v/m/x).

De opleiding van ACCESS heeft mij veel geleerd. Een belangrijk aspect van de opleiding waren de groepsgesprekken. Tijdens de verschillende ateliers heeft iedereen zijn/haar ervaringen kunnen delen en dat was echt een meerwaarde. De tongen kwamen los en het gesprek ontvouwde zich.

Daarnaast, hebben wij de verschillende vormen van geweld behandeld, om zo tot het besef te komen dat deze een gemeenschappelijke basis hebben. Het geweld tegen vrouwen heeft verschillende vormen maar zijn allen gelinkt aan elkaar. Vrouwen ondergaan meerdere gewelddadigheden tijden hun leven, het is een constante.

Het profiel van de co-bemiddelaars was erg divers en wij hebben nu een netwerk van co-bemiddelaars van verschillende migrantengroepen in België.”

#MyVoiceMatters: de stem van de gemeenschap

GAMS België is een lid van het Europees netwerk EndFGM, de jaarlijkse campagne in 2019 heet: “#MyVoiceMatters: de stem van de gemeenschappen voor het eindigen van vrouwelijke genitale verminking”. Tijdens deze campagne hoopt ENDFGM het belang van de gemeenschappen in de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking extra in het licht te zetten.

Idil is sinds kort ook ambassadrice bij het EndFGM netwerk en laat ook op Europees niveau haar stem gelden!


No Replies to "#MyVoiceMatters : Co-bemiddelaars (v/m/x), stemmen uit de gemeenschap tegen geweld tegen vrouwen"