Vorming – Gendergerelateerd geweld: welke aanpak voor betrokken vrouwen met een migratieachtergrond?

In het kader van het Europese ACCESS project organiseert GAMS België vzw dit najaar een nieuwe, gratis, toegankelijke en pluridisciplinaire ‘capacity building’ vorming voor eerstelijnsprofessionals met als doel de toegang tot begeleiding en zorg te verbeteren voor vrouwen met een migratieachtergrond die met gendergerelateerd geweld geconfronteerd werden. 

Doelstellingen

  • Inzicht stimuleren in de verschillende vormen van gendergebonden geweld binnen migrantengemeenschappen en de gevolgen ervan.
  • Culturele vaardigheden ontwikkelen voor het werken met vrouwen en meisjes die geconfronteerd werden met gendergebonden geweld.
  • De invloed onderzoeken van gemeenschapsorganisaties in de toegang tot gepaste hulpverlening.
  • Een netwerk met professionals uit andere sectoren opzetten, om een holistische begeleiding van betrokken meisjes en vrouwen mogelijk te maken.

Voor wie?

Eerstelijnsprofessionals (m/v/x) werkzaam binnen volgende sectoren:

  • Gezondheid (dokters, verpleegkundigen, vroedkundigen, kinderartsen, seksuologen…) en geestelijke gezondheid (psychologen…)
  • Juridische kader (CGVS, advocaten, procureurs, juristen…)
  • Politiediensten
  • Sociaal werk (OCMW, maatschappelijke assistenten, integratie, CAW, asiel en migratie…)
  • Onderwijs
  • Verenigingen en organisaties

Programma

09u00-09u15 – Onthaal en inleiding
09u15-09u45 – Inlevingsoefening in het parcours van de doelgroep
09u45-10u00 – Introductie tot ACCESS
10u00-11u00 – Verschillende vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes: wat, wie en waarom
11u00-11u30 – Pause
11u30-12u30 – Introductie culturele vaardigheden
12u30-13u30 – Maaltijd
13u30-14u30 – Juridisch kader. Nationale en internationale bescherming
14u30-16u00 – Omgaan met gendergebonden geweld tegen vrouwen en meisjes – casestudies: een multidisciplinaire aanpak in verschillende contexten: asiel, gezinshereniging, 2e generatie, precaire verblijfssituatie
16u00-16u30 – Introductie tools en hulpbronnen binnen ACCESS
16u30-17u00 – Evaluatie en afronden

Waar en wanneer?

Antwerpen Luik Brussel
Taal Nederlands Frans Frans
Data (1 naar keuze) 15 Okt. 2019 VOLZET!
17 Okt. 2019 VOLZET!
16 Okt. 2019
6 Nov. 2019
11 Okt. 2019 VOLZET!
18 Okt. 2019 VOLZET!
Plaats Opvangcentrum Rode Kruis Linkeroever
Beatrijslaan 100, 2050 Antwerpen
Centre d’accueil Croix-Rouge de Fraipont
Rue de Trasenster 130, 4870 Fraipont
BAPA Bxl
Pachécolaan 34, 1000 Brussel

Ik schrijf me in!


ACCESS-project

Het acroniem ACCESS staat voor Appropriate Community-Based Care and Empowering Support Services. Het doel van het ACCESS project is de nationale bescherming en ondersteuning voor vrouwen met een migratieachtergrond die slachtoffer werden van gendergebonden geweld, te verbeteren.

Over GAMS België vzw

Sinds 1996 strijdt GAMS België vzw voor de stopzetting van vrouwelijke genitale verminking in België en elders. Haar team werkt samen met de betrokken gemeenschappen en doet aan preventie, ondersteuning, training van professionals en advocacy. GAMS België is lid van het EndFGM European Network en het Inter-Afrikaans Comité tegen schadelijke praktijken.

——

Foto © Bea Uhart 

——

Met steun van:


No Replies to "Vorming – Gendergerelateerd geweld: welke aanpak voor betrokken vrouwen met een migratieachtergrond?"