Vacature: Coördinatrice (v/m/x) GAMS Vlaanderen

Vacature: Coördinatrice (v/m/x) GAMS Vlaanderen (0,8 VTE)  – PDF

GAMS België vzw werd opgericht in 1996 en bestaat uit een groep van zowel mannen als vrouwen van verschillende origine die strijden tegen vrouwelijke genitale verminking (VGV) en andere vormen van gender gerelateerd geweld (gedwongen huwelijken). De vereniging organiseert sensibiliseringsactiviteiten voor de betrokken gemeenschappen (gemeenschappen waar VGV uitgevoerd wordt) en cultuur sensitieve vormingen voor professionals (v/m/x). Daarnaast pleit GAMS op Vlaams, nationaal en internationaal niveau voor de preventie van VGV en gedwongen huwelijken. GAMS ondersteunt individuen die direct of indirect te maken kregen met genitale verminking en/of andere vormen van gender gerelateerd geweld door hen te begeleiden naar de gepaste diensten (gezondheidszorg, juridische hulp, …). Sinds 2009 organiseert GAMS ook psychologische consultaties, zowel individueel als in groep.

Kortom: Het hoofddoel van GAMS is bij te dragen aan de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking, gedwongen huwelijken en andere vormen van gender gerelateerd geweld in Vlaanderen, België en in de rest van de wereld.

Dit wil GAMS bereiken aan de hand van 4 specifieke doelstellingen:

 • Cultuursensitief werken rond preventie en signalering van risicosituaties met als doel VGV, gedwongen huwelijken en andere vormen van gender gerelateerd geweld te verhinderen bij vrouwen en meisjes die het risico lopen een vorm van geweld te ondergaan;
 • De gevolgen van VGV, gedwongen huwelijken en andere vormen van gender gerelateerd geweld op psychologisch, sociaal en gezondheidsniveau opvangen door een algemene ondersteuning te bieden aan vrouwen en meisjes en hun omgeving;
 • Overleg en intersectorale acties stimuleren, lobbyen op regionaal, Vlaams, nationaal en internationaal niveau;
 • Projecten die strijden tegen VGV, gedwongen huwelijken en andere vormen van gender gerelateerd geweld ondersteunen.

GAMS is een feministische en activistische organisatie die vertrekt vanuit het verzet en de kracht van de leden van de betrokken gemeenschappen zelf. Het vermijdt een (neo)koloniaal discours en wenst een representatie te zijn van de doelgroepen die de organisatie wil bereiken. (www.gams.be)

Functie: Coördinatrice (v/m/x) Helpdesk GAMS Vlaanderen

Type en duur contract: Vervangingscontract (zwangerschap) – 01 november 2019 tot 01 april 2020

Equivalent aan voltijdse opdracht: 80%

Functieomschrijving:

 1. Ondersteunen van het team in Vlaanderen (collega’s en vrijwilligers v/m/x) bij het realiseren van hun taken;
 2. Opvolgen van het AMIF project GBV&Asylum (uitwerken van factsheets, trainingen, contacten onderhouden met opvangcentra);
 3. Permanentie voor individuele begeleiding verzekeren in Brussel (hoofdkantoor GAMS) en in Leuven (Huis van het Kind) en het opvolgen van meldingen risicosituaties;
 4. Organiseren van groepsactiviteiten met verschillende doelgroepen (seksuele en reproductieve rechten);
 5. Organiseren en uitwerken van opleidingen en vormingen voor professionals in heel Vlaanderen;
 6. Opvolgen van afsprakennota’s met steden en opvolgen van het verloop van verschillende projecten;
 7. Deelnemen aan teamvergaderingen en overlegmomenten met partners;
 8. Fungeren als aanspreekpunt voor externen (partners, media en anderen)

 Profiel:

 • Beschikt over een relevant bachelor of master diploma;
 • Ervaring in het werken met nieuwkomers (v/m/x) en kennis van de problematiek van genitale verminking en andere vormen van gender gerelateerd geweld is een meerwaarde;
 • Talen: perfecte kennis van het Nederlands, Engels, Frans. De kennis van nationale Afrikaanse talen is een troef voor de rechtstreekse communicatie met personen uit de doelgroepen die geen Frans of Engels spreken;
 • Gezochte kwaliteiten: autonome werkhouding, beschikbaarheid, luisterbereidheid en flexibele instelling tav werkuren en verplaatsingen over heel Vlaanderen.

Aanbod: 

 • Een contract van bepaalde duur (vervangingscontract (1/11/2019 – 1/4/2020);
 • Een afwisselende functie met verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief;
 • Een correcte verloning volgens barema (PC 332) met overname van relevante anciënniteit, compensatie voor weekendwerk, vergoeding woon- werkverkeer;
 • Een dynamische en uitdagende werkomgeving met uitvalsbasis in Brussel: Gabrielle Petitstraat 6, 1080 Brussel.

 

Contact:

Stuur uw CV en motivatiebrief naar Katrien De Koster katrien@gams.be voor 15 september 2019

U kan ook bellen naar Katrien De Koster voor meer info over de job: 0495/93.93.18. (vakantie vanaf 24/7 t/m 19/8)


No Replies to "Vacature: Coördinatrice (v/m/x) GAMS Vlaanderen"