Interactieve Uitwisselingsmomenten

Samen met Merhaba en FCJ Antwerpen hebben we twee interactieve uitwisselingsmomenten uitgewerkt omtrent seksuele oriëntatie enerzijds en intrafamiliaal geweld anderzijds, beiden met de focus op/binnen de context van asiel. Na een uiteenzetting van basisaspecten omtrent genderrollen en -verwachtingen, wordt verder ingegaan op concrete situaties eigen aan de twee thematieken en is er ruimte voor intervisie. 

Deze bijeenkomsten worden georganiseerd in het kader van het AMIF-project ‘GBV & Asylum’ en zijn gericht op professionals (v/m/x) die werken met personen binnen de asielprocedure en/of personen met een migratieachtergrond.

In bijlage vinden jullie de uitnodiging. De momenten gaan door op donderdag 6/12 (BXL) en donderdag 20/12 (A’pen) en dit telkens van 9-13u. (inc. lunch). De momenten staan los van elkaar. Het is dus zeker niet verplicht om op beide momenten aanwezig te zijn. Het is een uitgelezen kans om te netwerken en goede praktijken uit te wisselen uiteraard.

Zou het mogelijk zijn deze uitnodigingen te verspreiden binnen jullie netwerken? We zouden slechts 15 personen per sessie willen inschrijven en we mikken op een divers publiek (ovv profiel, sector), dus de plaatsten zijn beperkt.

Aarzel zeker niet me te contacteren indien jullie vragen of opmerkingen zouden hebben! 


No Replies to "Interactieve Uitwisselingsmomenten"