GAMS Strijdt tegen homofobie

In het kader van haar activiteiten ontmoet GAMS regelmatig biseksuele en lesbische vrouwen die hun land moesten ontvluchten omwille van hun seksuele oriëntatie en/of om te ontsnappen aan besnijdenis. Uit schrik voor negatieve reacties binnen het opvangcentrum en/of vanwege hun familie en gemeenschap, ervaren deze vrouwen vaak moeilijkheden om vrijuit te spreken en te leven volgens hun seksuele oriëntatie.

Daarom besliste GAMS, in samenwerking met de vzw Merhaba, contact op te nemen met de Stichting Ihsane Jarfi met de bedoeling een project voor de strijd tegen homofobie op te zetten. Het project droeg als titel ‘Samenwerken in de strijd tegen gendergeweld: seksuele diversiteit en besnijdenis bespreekbaar maken in Afrikaanse gemeenschappen’. Het doel was een beter onthaal te garanderen aan alle personen, onafgezien hun seksuele oriëntatie via de vorming van professionals en vrijwilligers/-sters en het opzetten van een campagne. Dankzij dit project kan GAMS op een nog efficiëntere manier strijden tegen gendergerelateerd geweld.

De belangrijkste acties waren:

  • Het organiseren van een vorming omtrent seksuele diversiteit voor de medewerkers/-sters en vrijwillige co-bemiddelaars van GAMS. Deze vorming werd gegeven door de vzw Merhaba.
  • Het integreren van het thema ‘seksuele diversiteit’ in de activiteiten van GAMS (maandelijkse bijeenkomst, jongerengroep, enz.
  • Het opzetten van een campagne tegen homofobie.

De drie affiches werden gezamenlijk ontworpen door de medewerkers/-sters en co-bemiddelaars van GAMS. De affiches kunnen gratis besteld worden via mail: info@gams.be


No Replies to "GAMS Strijdt tegen homofobie"