Nieuwe prevalentiestudie van VGV in België

GAMS voerde een studie uit naar de prevalentie van vrouwelijke genitale verminking (VGV) in België : « Schatting van de prevalentie van in België wonende vrouwen en meisjes die vrouwelijke genitale verminking ondergingen of het risico lopen om verminkt te worden, 2018 »  in opdracht van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Met de medewerking van: ONE, Kind & Gezin, Fedasil, Dokters van de wereld, GAMS België.

STUDIEACHTERGROND 

Volgens Unicef hebben ten minste 200 miljoen meisjes en vrouwen, die momenteel in 30 landen in Afrika, het Midden-Oosten en Azië wonen, een vorm van genitale verminking (clitoridectomie, excisie of infibulatie)(1) ondergaan. Vrouwelijke genitale verminking (VGV) is een schending van de mensenrechten en een vorm van gendergerelateerd geweld. Deze praktijken kunnen levenslang talrijke fysieke en psychologische complicaties met zich meebrengen.

Gezinnen die in Europa kwamen wonen zetten de praktijk, soms in mindere mate, voort tijdens vakanties in het land van herkomst of op het grondgebied van het gastland. In 2001 heeft België vrouwelijke genitale verminking expliciet bij wet verboden (art. 409 Strafwetboek). Het probleem is complex want het gaat niet enkel over bescherming van meisjes die een risico lopen, maar ook om de zorg bij gyneco-verloskundige en psychoseksuele complicaties van vrouwen die slachtoffer werden van VGV.

Het laatste prevalentieonderzoek had betrekking op de situatie opgetekend op 31 december 2012. Het toonde een verdubbeling van het aantal gevallen op 5 jaar tijd. Naar schatting waren er op dat moment 13.112 meisjes en vrouwen die reeds besneden waren en 4.084 anderen die dat risico liepen (5).

De voorbije twee jaar werd België geconfronteerd met een migratiecrisis met, naast een instroom van Syrische en Iraakse families, ook families uit Oost-Afrika, o.a. Somalië en Eritrea. Deze laatste twee landen hebben een hoge VGV-prevalentiegraad. Er was dus een nieuwe studie nodig om de gegevens te actualiseren. Zo kunnen interventies van de diensten, betrokken bij bescherming en zorg, voor meisjes die risico lopen en vrouwen die VGV-slachtoffer zijn, verbeterd worden.

Download prevalentiestudie.

Download prevalentiestudie in het Frans.

 


No Replies to "Nieuwe prevalentiestudie van VGV in België"