Samenvatting vormingen GAMS vzw – Najaar 2016 / Voorjaar 2017

GAMS vzw organiseert dit najaar verschillende vormingen voor professionals (m/v/x) met vrouwelijke genitale verminking als thematiek. Voor meer duidelijkheid, sommen we hier de noodzakelijke inlichtingen op.

Vorming en intervisie “Vrouwen, besneden en op de vlucht. Ideeën voor een therapeutische begeleiding.”

Deze vorming en intervisiemomenten gaan dieper in op de psychologische aspecten van VGV en richten zich tot professionals (v/m/x) uit diverse sectoren. De intervisiemomenten zijn voorbehouden voor de deelnemers/sters aan de vorming.

Data: tableaupsyNL

Opmerking: Er is geen plaats meer voor de vorming die op 21 oktober in Antwerpen wordt georganiseerd.

Meer info: http://gams.be/nl/2016/07/19/vorming-intervisie-vrouwen-besneden-op-de-vlucht-ideeen-voor-een-therapeutische-begeleiding/


Intervisiemomenten voor vroedvrouwen (m/v/x) die al een vorming VGV hebben gevolgd.

Deze intervisiemomenten gaan dieper in op de medische aspecten van VGV en richten zich tot professionals (v/m/x) die de afgelopen jaren reeds een vorming volgden.

In het Frans

In het Nederlands

  • Donderdag 20 oktober in Gent (UZ Gent, Vrouwenkliniek)
  • Dinsdag 25 oktober in Brussel (Campus César de Paepe, UMC Sint-Pieter)

Meer info: http://gams.be/nl/2016/08/17/intervisiemomenten-vroedkundigen-vgv/


Intervisie: Samen sterk(er) tegen vrouwelijke genitale verminking

Deze intervisiemomenten gaan dieper in op de algemene aspecten van VGV en gespreksmethodieken en richten zich tot professionals (v/m/x) uit diverse sectoren die in de afgelopen jaren reeds een vorming volgden.

Datum Uur Plaats
30 september 2016 9u-12u Vzw Elim, Steunpunt Vluchtelingen
Gaststraat 19, 8800 Roeselare
27 oktober 2016 9u-12u GAMS België vzw
Gabrielle Petitstraat 6, 1080 Brussel
9 november 2016 9u-12u Atlas
Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen
9 december 2016 9u-12u Vredeshuis
Sint-Margrietstraat 9, 9000 Gent
16 december 2016 9u-12u ACV
Mon seigneur Broekstraat 6, 3500 Hasselt

Meer info: http://gams.be/nl/2016/07/26/intervisie-vlaanderen/


No Replies to "Samenvatting vormingen GAMS vzw - Najaar 2016 / Voorjaar 2017"