Sponsor het scholingspact van een meisje in Vélingara, Senegal

GAMS België vzw lanceert een nieuw project in Senegal en heeft uw steun nodig!

GAMS België vzw strijdt al 20 jaar tegen gendergerelateerd geweld zoals vrouwelijke genitale verminking (VGV) en gedwongen huwelijk. Dankzij haar preventiewerk bij families uit de diaspora in België heeft de vereniging ondertussen tenminste 3500 meisjes beschermd tegen VGV.

GAMS vzw werkt vooral in België maar is ook lid van het Inter-Afrikaans Comité en onderhoudt steeds contacten met landen waar VGV wordt uitgevoerd. Sinds 2002 steunt GAMS vzw een project voor de afschaffing van VGV in Vélingara (Senegal). Dit is de regio waar Khadidiatou Diallo, voorzitster en oprichtster van GAMS vzw, opgroeide. Er worden alfabetiseringscursussen en inkomstengenererende activiteiten (graanmolen, boomgaard,…) georganiseerd opdat vrouwen meer autonomie zouden verwerven en de kracht zouden vinden om VGV af te wijzen. Vandaag de dag slagen sommige families erin hun dochters tegen VGV te beschermen. Dit durven ze echter niet steeds openlijk te zeggen, uit vrees om in een slecht daglicht te staan. Families beschikken niet altijd over de nodige financiële middelen om de onderwijskosten voor hun dochters te betalen. Aan de hand van dit project willen we deze families ondersteunen opdat hun dochters tot 18 jaar naar school zouden gaan en beschermd zouden worden tegen VGV en gedwongen huwelijk.

Hoe kunt u helpen?

(1) Door maandelijkse schenkingen:

  • 15€: scholingskosten
  • 20€: scholings- en functioneringskosten (verplaatsing van de begeleidsters)
  • 25€: scholings- en functioneringskosten (verplaatsing van de begeleidsters en percentage van het loon)
  • 30€: scholingskosten en ondersteuning sensibiliseringsproject jongerengemeenteraad

De ouders krijgen maandelijks de ondersteuning op voorwaarde dat:
de meisjes niet besneden worden
de meisjes het laatste jaar van het secundair onderwijs afmaken
de meisjes niet gedwongen worden om te trouwen

(2) Door een eenmalige schenking ter ondersteuning van het sensibiliseringsproject van de jongerengemeenteraad

Het team van GAMS in Vélingara bestaat uit 3 animatrices.
Om zeker te zijn dat de meisjes die deelnemen aan het project niet besneden worden, zal er jaarlijks een medisch onderzoek gebeuren. Ze krijgen ook toegang tot medische verzorging en worden begeleid tijdens de scholing.

Rekening : G.A.M.S. ASBL
IBAN : BE33 0017 8676 4046
BIC : GEBABEBB
Bank : BNP Paribas Fortis
Warandeberg 3
B-1000 Brussel
Mededeling : Projet Vélingara

Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest.
U wordt regelmatig op de hoogte gehouden via de nieuwsbrieven van het project.

Om op de hoogte te worden gehouden

Naam:*
E-mail:*
Postadres:
Herschrijf onderstaande code:

* Verplichte velden


No Replies to "Sponsor het scholingspact van een meisje in Vélingara, Senegal"