Intervisie: samen sterk(er) tegen vrouwelijke genitale verminking

In samenwerking met Gelijke Kansen Vlaanderen biedt GAMS België vzw in elke provincie een reeks gratis intervisiemomenten aan. Deze intervisiemomenten richten zich tot professionals die in de afgelopen jaren een vorming volgden omtrent vrouwelijke genitale verminking (VGV).

Aan de hand van casestudies analyseren we de professionele ervaringen omtrent VGV en oefenen we op gespreksmethodieken. Ook bespreken we stereotype denkbeelden omtrent VGV en hoe die een invloed kunnen hebben op het handelen.

Het doel is professionals te ondersteunen en te versterken in hun werk met personen die geconfronteerd werden met VGV.

Datum Uur Plaats
30 september 2016 9u-12u Vzw Elim, Steunpunt Vluchtelingen
Gaststraat 19, 8800 Roeselare
27 oktober 2016 9u-12u GAMS België vzw
Gabrielle Petitstraat 6, 1080 Brussel
9 november 2016 9u-12u Atlas
Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen
9 december 2016 9u-12u Vredeshuis
Sint-Margrietstraat 9, 9000 Gent
16 december 2016 9u-12u ACV
Mon seigneur Broekstraat 6, 3500 Hasselt

Inschrijving of meer informatie: jessica@gams.be of 02 219 43 40


No Replies to "Intervisie: samen sterk(er) tegen vrouwelijke genitale verminking"