profileimage

Maud Jeulin is psychologe. Ze volgde de opleidingen familietherapie, kunsttherapie, psychomotorische therapie en klinische antropologie.
In België, met name in de ambulante eenheid voor pedopsychiatrie La Lice, bouwde ze heel wat ervaring op. Hier specialiseerde ze zich in het begeleiden van moeders, vaders en kinderen (van 0 tot 8 jaar) die relatieproblemen ondervinden ten gevolge van traumatische ervaringen die een invloed hebben op de geestelijke ontwikkeling van kinderen. In deze klinische praktijk kreeg ze de kans samen te werken met een psycho-medico-sociaal team en een netwerk van verschillende partners.
Daarnaast werkte ze ook in een weeshuis in Zambia en in een (para)medisch centrum voor kinderen met meerdere beperkingen en hun moeders in Togo. Hier werd ze bewust van culturele en gendergerelateerde problematieken waarmee zowel vrouwen als kinderen geconfronteerd worden.
Deze ervaringen zetten haar aan om, na haar terugkeer in België, verder te werken binnen de humanitaire sector. Dit deed ze in de eerste plaats als polyvalent medewerkster bij een opvangcentrum voor asielzoekers/-sters van het Rode Kruis.
Sinds oktober 2016 maakt ze deel uit van het team van GAMS België. Hier biedt ze psychologische begeleiding aan baby’s, kinderen, moeders en vrouwen wiens lichamelijke en/of mentale integriteit geschonden werd of die hier een risico op lopen. Ze ondersteunt de personen in hun unieke mens-zijn. Ze verdedigt het recht op vrije meningsuiting, op vrije keuze, op gelijkheid met respect voor verschillen, enz.
Zich solidair opstellen in kwetsbaarheid, geduld te tonen, ondersteunen bij het opnieuw opstaan, bij de reconstructie van de identiteit, bij het aangaan van nieuwe relaties en het versterken van interactieve relaties tussen moeder en kind. In haar werk staan deze aspecten centraal.