5 results for author: Soraia Azevedo


GAMS Stijdt tegen homofobie

In het kader van haar activiteiten ontmoet GAMS regelmatig biseksuele en lesbische vrouwen die hun land moesten ontvluchten omwille van hun seksuele oriëntatie en/of om te ontsnappen aan besnijdenis. Uit schrik voor negatieve reacties binnen het opvangcentrum en/of vanwege hun familie en gemeenschap, ervaren deze vrouwen vaak moeilijkheden om vrijuit te spreken en te leven volgens hun seksuele oriëntatie. Daarom besliste GAMS, in samenwerking met de vzw Merhaba, contact op te nemen met de Stichting Ihsane Jarfi met de bedoeling een project voor de strijd tegen homofobie op te zetten. Het project droeg als titel ‘Samenwerken in de strijd tegen ...

Nieuwe prevalentiestudie van VGV in België

GAMS voerde een studie uit naar de prevalentie van vrouwelijke genitale verminking (VGV) in België

Uitnodiging vorming vrouwelijke genitale verminking

Vorming vrouwelijke genitale verminking - Donderdag 19 april en vrijdag 20 april 2018 in GENT

Uitnodiging: opening permanentie GAMS in Gent

Opening permanentie GAMS in Gent - Dinsdag 6 maart 2018

GAMS start permanentie in Gent

Vanaf 8 januari 2018 zal GAMS elke 1e en 3e maandag van de maand een permanentie houden in het gebouw van De Sloep.